Keimola Golf tuli mukaan Oomin asiakkaaksi SGK:n yhteisostoprosessin kautta.

Sopimuskenttien energian keskitehon määrästä 80 % on suojattu hyvin edulliseen hintaan!

Suomen Golfkentät ry:n yhteisostotoiminta kattaa myös energian ja yhteistyökumppanina siinä toimii Oomi, joka aiemmin tunnettiin Vantaan Energiana. Energian hinta puhuttaa nyt koko Eurooppaa, joten kysyimme Oomin asiantuntijalta ja yhteyshenkilöltämme Michel Henrioudilta miten golfkenttien kannattaisi tilanteeseen suhtautua.

Sähkömarkkinoiden tilanne on jatkunut erittäin poikkeuksellisena ja hintojen nousu on voimistunut. Yhtenä syynä poikkeukselliseen tilanteeseen on Venäjän kaasu, jolla on ollut iso merkitys Euroopan energiamarkkinoilla ja jonka tuonti on käytännössä loppunut. Euroopassa Venäjältä tulevan kaasun riippuvuudesta halutaan eroon mahdollisimman nopeasti, mikä tullee pitämään hintatasoa korkealla. Tämän lisäksi sähkön tuonti Venäjältä Suomeen on päättynyt. Olkiluoto 3 valmistuessaan osaltaan turvaa ensi talvena sähkön saantia, mutta sähkön saatavuudessa on silti epävarmuuksia. Nämä tekijät heijastuvat voimakkaasti sähkömarkkinoihin ja tämän hetken hintoihin.

Millaisia ennusteita olette kentille viestitelleet? Mihin kenttien tulee varautua?

Tulevaa sähkönmarkkinaa on hyvin hankala arvioida. Yleisesti ottaen tiedotusvälineissä on hyvin kattavasti ollut aiheesta tietoa, eli kenttien on hyvä varautua totuttua korkeimpiin sähkönhintoihin tulevina talvikuukausina. Sähkösopimusmallimme mahdollistaa sen, että kentät voivat omalla toiminnallaan kuten kysyntäjoustolla, sähkön käyttöä vähentämisellä arkipäivän kalleimmilla tunneilla sekä energiatehokkuuden parantamisen toimenpiteillä vaikuttaa suoraan omaan sähkölaskuunsa.

Mikä on kenttien käyttämän pörssisähkön hinta tällä hetkellä?

1.1.-30.7.2022 sähkön keskimääräinen hinta kentillä on ollut n. +/- 6,20 c/kWh. Tulevien kuukausien hintaa on vaikea tässä vaiheessa vaikea ennustaa.

Onko kenttien kanssa jo keskusteltu mahdollisista säästötoimista ja mitä ne olisivat?  Millainen on kauhuskenario? Entä optimistisin ennuste?

Tähän vaikuttaa niin moni tekijä, joiden toteutumista on liki mahdotonta tässä vaiheessa arvioida. Myöskään poliittista ohjausta/sääntöjä sähköpörssien kaupankäynnin mekanismeihin ei voida sulkea pois. Kenttien keskitehon määrästä on suojattu n. 80 % hyvin edulliseen hintaan. Jos talvikuukausien sää ei ole poikkeuksellisen kylmä tai on peräti lauha ja samaan aikaan meillä on OLIII tuotannossa, on mahdollista selvitä talvikuukausista kohtalaisen hyvin. Päinvastaisessa tilanteessa eli pahimmassa skenaariossa sähkön laskutushinta talvikuukausina saattaa olla jopa moninkertainen alkuvuoteen nähden.

Löydätkö kannustimia sille, että kentät nyt liittyisivät Oomin sopimuskenttien joukkoon?

Sähkömarkkinat ovat todella suuressa murroksessa. Sähkön hintojen heilahtelun uskotaan edelleen voimistuvan, erityisesti kasvavavan tuulivoimakapasiteetin myötä. Tämä asettaa sähkön myyntiyhtiöt hyvin haastavaan tilanteeseen mm. määräaikaisten kiinteähintaisten sopimusten suhteen. Niitä saattaa jatkossa olla hyvin vaikeaa saada – ainakaan siinä muodossa missä niitä ennen on myyty. Tarjonta ja vaihtoehdot eri sopimusmuodoille markkinoilla saattaa supistua. Kenttien yhteisostomalli Oomin kanssa on toiminut hyvin sekä laskevilla että nousevilla markkinoilla ja vastaa entistä paremmin tulevaisuuden haasteisiin. Kenttien sähkönostomalli myös vapauttaa asiakkaan sähkön ostamisen ajoittamisen pähkäilystä. Tässä ostomallissa asiakas voi itse vaikuttaa sähkön loppuhintaan menettämättä hinnan varmistuksesta saatavaa hyötyä.

Teksti ja kuva: Jukka Rimpiläinen