You are currently viewing Johtajuus edellyttää valintoja ja päätöksiä, sanoo GolfTalman toimitusjohtaja Ismo Haaponiemi

Johtajuus edellyttää valintoja ja päätöksiä, sanoo GolfTalman toimitusjohtaja Ismo Haaponiemi

Kenttävierailulla Golf Talmassa!

Sipoossa sijaitseva kahden 18-reikäisen kentän, par 3 kentän ja hyvien harjoitusalueiden sisältämä kokonaisuus saa pelaajansa Keravan, Järvenpää, Sipoon ja Tuusulan alueelta sekä pääkaupunkisudulta. Kentän läheisyyteen, Sipoon Talman alueelle nousee lähivuosina lisää asutusta jopa noin 10 000 hengelle, joten potentiaalisia asiakkaita tulee riittämään jatkossakin. Muutoinkin Golf Talman toimintaympäristö kuuluu muuttovoittoalueisiin. Viime vuosina kentän johto on saanut kehuja toiminnastaan, ja tänä keväänä kentän on kerrottu olleen paremmassa kunnossa kuin koskaan. Kävimme tapaamassa kentän toimitusjohtajaa, Ismo Haaponiemeä selvittääksemme mitä kentälle kuuluu ja kenen tulisi johtaa toimialaa.

Teksti ja kuvat: Jukka Rimpiläinen, Honour-Golf, kuvassa GolfTalman toimitusjohtaja Ismo Haaponiemi.

Golfbuumi on pitänyt GolfTalman henkilökunnan kiireisenä koko alkuvuoden. Pelikausi käynnistyi 7.4., hieman edellisvuotta myöhemmin. – Kiirettä on pitänyt ja pelaajia riittää, tiivistää Haaponiemi kauden alkuosaa. – Päiväkohtaisesti pelaajia on ollut saman verran kuin vuosi sitten, ja vaikka tarkemmat raportit vielä puuttuvat, näppituntuma on, että kierroksia per pelaaja on vähemmän tänä keväänä, hän jatkaa. Syyksi hän arvioi, että enemmän ihmisiä on palannut toimistotöihin etätöiden sijaan ja lomautuksiltakin on isolta osin palattu takaisin työelämään. Toki ei kaikki.
– Golf Talman talous on tasapainossa, tulopuolella ollaan hieman budjettia edellä, eikä kulupuolella ole ollut yllätyksiä, toteaa Ismo Haaponiemi. Yhtiöllä ei itsellään ole pelioikeuksia myynnissä, vaan kauppa tehdään suoraan osakkaiden ja pelaajien välillä. Pelioikeuksien vuokraus on ollut aktiivista ja niistä on saatu aiempaa parempaa hintaa hinnan olleen selvästi yli osakkeesta maksettavan vastikkeen hinnan. – Kysynnän kasvu on vaikuttanut myös osakkeiden arvoon, tuplaten niiden hinnan, Haaponiemi sanoo.

Investoinnit tehdään tulorahoituksella
Vuosittaiset, noin 350 000 euron investoinnit on voitu tehdä kassasta ja tällä hetkellä käynnissä on kaikkien tiipaikkojen uusiminen. – Pelikierrosmäärien kasvu kuluttaa kenttää ja varsinkin tiibokseja. Kaikkien tiiboksien kastelujärjestelmä uusitaan, sadettimien määrää lisätään, osalle tehdään kasvukerroksen vaihto, pinnan suoristus ja uusi ruohopinta siirtonurmella, osaa lyöntipaikoista suurennetaan, jotta ne kestävät paremmin kasvaneen kulutuksen, ja rakennetaanpa jonkin verran kokonaan uusia tiipaikkojakin Haaponiemi avaa. Laakso-kentän remontti alkaa jo olla valmis ja työt siirtyvät loppukesästä Master-kentän puolelle. Pelaaminen ei keskeydy missään vaiheessa, koska työ tehdään tiiboksi kerrallaan. Vuosittain investoidaan myös kiinteistöjen korjauksiin ja konekannan uusimiseen.

Brändiuudistus tuo yhteisön nykyaikaan
Golftalman perinteinen GT-logo alkoi tulla tiensä päähän, sillä se ei enää ilmentänyt nykyistä toimintaa. – Se alkoi näyttää hieman vanhanaikaiselta ja oli jopa hankala käyttää eri tarkoituksiin, kiteyttää Haaponiemi. Uuden ilmeen pohdinnassa etsittiin ratkaisuja joukkueurheilun puolelta. Haluttiin selkeyttä, vahvempaa viestiä, seurahenkeä ja yhteisöllisyyttä. Pyysimme useampia ehdotuksia ja lopulta päädyttiin nykyiseen moderniin tunnukseen. Brändiuudistus ei kuitenkaan ole pelkkä logon uudistus, vaan se kantaa läpi koko palvelukonseptin. – Uskomme, että kenttämme on tuttu suurimmalle osalle harrastajista ja siksi uudessa T-mallisessa logossa lukee vain Talma, Haaponiemi kuvailee.

Golf on vuosisatoja vanha laji, joka on selvinnyt tänne saakka menestyksekkäästi, joten en ole itse pelistä niin huolissani,

Golfin tulevat vuodet – minne olemme menossa?
– Golf on vuosisatoja vanha laji, joka on selvinnyt tänne saakka menestyksekkäästi, joten en ole itse pelistä niin huolissani, aloittaa Ismo Haaponiemi. – Siihen on sisäänrakennettu eri tasoja, joita pelaajat tavoittelevat. Pelaatpa millä tasolla tahansa, tasoituksella 56-tai 5, niin aina näet sen seuraavan paremman tason millä sitä voi pelata ja löydät uusia asioita kehittyäksesi. Kukaan ei ole koskaan ”valmis” ja siinä on yksi koukuttava puoli lajin elinikäiseen harrastamiseen.
– Joillakin kentillä oli ennen golfbuumia taloudellisia haasteita, jotka liittyivät kentän rahoitusratkaisuihin ja –malleihin tai vaikkapa sijaintiin. Nyt ollaan tilanteessa, johon golfkentät ovat jo vuosia halunneet, kysyntä jopa ylittää tarjonnan, ainakin pk-seudulla ja nyt meidän pitää sopeuttaa toimintaamme siihen, hän lisää. – Ei ehkä ole syytä olla niin hirveän huolissaan kysynnän kasvusta ja peliaikojen saatavuuden vaikeutumisesta, koska sitähän olemme tavoitelleet, summaa Haaponiemi.

Golf Talman oma strategia
Ismo Haaponiemi tuli kentän toimitusjohtajaksi 8 vuotta sitten. Näiden vuosien aikana pelaajamäärä on ollut riittävä, joten isoja strategisia suunnanmuutoksia ei ole tarvittu. – Meillä on hieman yli 900 osakasta, lähes 600 vuokrapelaajaa ja yli 2400 jäsentä. Meillä pelataan paljon myös green feellä. Olemme pystyneet investoimaan ja kehittämään toimintaamme voimakkaasti vuosittain tulorahoituksella ja se on antanut meille merkittävästi työrauhaa, koska osakkaiden kulurakenne ei ole muuttunut, hän toteaa. – Paniikkinappulaa ei ole missään vaiheessa tarvinnut painaa. Kahden miljoonan liikevaihtoa pyörittävän kentän tulovirroista green fee tuotot (range ja autot mukaanlukien) yritystapahtumat ja kumppanuudet sekä muu tavara- ja palvelumyynti tuovat puolet (noin 1 000 000 €). Ravintolatoiminta on ulkoistettu, joten se ei näy kenttäyhtiön liikevaihdossa.
Kentän kiinnostavuudella, omien lisäksi myös vieraspelaajien silmissä, on merkitystä ja siksi kenttien kuntoon panostetaan. Kahden täysmittaisen kentän ja hyvien ravintolatilojen ansiosta yritystapahtumilla voidaan tehdä tulosta.
Kenttä uskoo omaan toimintamalliinsa ja kehittää sitä asiakkaitaan palvellen, yhtenä esimerkkinä ympärivuotisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen.

Kenttäyhtiöiden on vastattava yrityksinä kuluttajien uusiin vaatimuksiin ja tarjottava palveluja, joista asiakkaat ovat valmiita maksamaan.

Kuka tai mikä ohjaa golfin tulevaisuutta?
– Ei sitä mikään yksittäinen organisaatio tai taho pysty ylhäältä alas määräämään, enemmän merkitystä on kuluttajien valinnoilla, avaa Haaponiemi. – Päätöksiä ja suunnitelmia voidaan toki tehdä ja pyrkiä niiden avulla toimintaa ohjaamaan, hän lisää. Haaponiemen mukaan kenttäyhtiöiden on vastattava yrityksinä kuluttajien uusiin vaatimuksiin ja tarjottava palveluja, joista asiakkaat ovat valmiita maksamaan.
Muissakin urheiluyhteisöissä toiminut toimitusjohtaja tarkentaa, että toimialajärjestöjen työllä on merkitystä. Ne ovat syntyneet tarpeesta keskittää yhteisten asioiden hoito, ettei kaikkien tarvitsisi tehdä samoja asioita. Ne on siis perustettu harrastajien toimesta harrastajia varten, joten niille ei voi langettaa tulevaisuuden suunnannäyttäjän taakkaa. Keskusjärjestöjen tulee elää tiiviissä kanssakäymisessä perustajiensa kanssa palvellakseen hyvin sitä tarkoitusta mitä varten ne on luotu. Mikäli yhteys katkeaa, raketti irtoaa äkkiä alustaltaan.

– Joillakin maailmanlaajuisilla järjestöillä voi olla niin suuret resurssit ja sopimuksentekovalta, että niillä on vaikutusta lajin tulevaisuuteen, hän arvioi.

Haaponiemi palaa takaisin golfin tulevaisuuskysymykseen ja korostaa, että johtajuutta ja visiota tarvitaan. On seurattava megatrendejä, kuunneltava sisäisiä ja ulkoisia viestejä, puhuttava ja kuunneltava, ja uskallettava sitten ottaa johtaminen omiin käsiin. On uskallettava päättää ja ottaa sitä kautta riskiä. Olen vierastanut ajatusta, että vastuu omasta tai yhtiön tulevaisuudesta, golfissa tai muualla, sälytetään jonkun muun kuin oman itsen tai oman yhtiön harteille. Se mihin on helpointa ja mahdollista vaikuttaa on oma toiminta. Vain sitä kautta voi vaikuttaa omaan tulevaisuuteen. Ja ehkä sitä kautta maailmakin voi muuttua pikkuisen.
Strategiatyössä, jossa kaikkia mahdollisia tahoja kuunnellaan, itse prosessi saa monesti liikaa valtaa ja tulokset ovat ympäripyöreitä eikä niistä saa oikein mistään kiinni. Tai jää tärkeät valinnat tekemättä eikä resurssit riitä toteuttamaan oikein millään tasolla kaikkea sitä paljoutta mitä strategiaan on kirjoitettu. Menee vähän sekaisin kuuntelu ja päätöksenteko. Hyvän johtajan ja hallituksen pitää kuunnella oppiakseen, ymmärtääkseen ja tietääkseen, mutta hän tai he, eivät voi paeta vastuuta tehdä päätöksiä. Toimialan ylimmillä johtajilla on oltava kykyä siihen tehtävään, johon heidät on valittu – suunnannäyttäjiksi ja päätöksentekijöiksi.

Golfin toimialajärjestöjen rooli
Ismo Haaponiemi toimii FGMA:n hallituksessa, joten sen toimintaa hän on jäävi arvioimaan. Muilla kattojärjestöillä on hänen mukaansa suuri merkitys – aina tarvitaan yhteisten asioiden hoitamista ja hoitajia. Onko näitä järjestöjä jo liikaa, on hyvä kysymys. Kenttäyhtiöiden yhdistyksen työn hän näkee sopivan joillekin kentille, Golf Talman osalta nykyiseen palvelutarjontaan tai SGK:n rooliin ei ole nähty tässä kohtaa siten tarvetta, että Golf Talma olisi liittynyt yhdistykseen.
Yhteisostotoiminnalla hän ei näe niin suurta merkitystä, mutta edelliseen keskusteluun viitaten toimialan johtajuudelle ja suunnannäytölle hän antaisi painoarvoa. Samoin hän kaipaa apua pienen organisaation tehtävien hoitoon kausiluontoisesti. Myyntiä, markkinointia, viestintää, taloushallintoa – on useita tehtäviä, joihin kaivattaisiin apukäsiä kiireisimpinä aikoina. Nyt kun kaikki tekee kaikkea, ei ehditä tehdä kuin perusasiat eikä synny syvempää oppimista eri osa-alueilla.
Haaponiemi nostaa esiin myös Honour-verkkokaupan, joka keskitetysti rakennettuna oli edullinen ja helppo ratkaisu monille kentille sekä sen yhteismarkkinoinnin, jolla jokainen tavoittaa suuremman yleisön. Aika ajoin nousee esiin teemoja, joissa esimerkiksi SGK keskusjärjestönä voisi olla vastuullinen projektiluontoisesti. Verkkokauppa on siitä erinomainen esimerkki miten keskusjärjestö voi olla jäsentensä apuna. IT-puolella on varmasti paljon muutakin mitkä ovat vähän liian isoja yksittäisten kenttien lähteä toteuttamaan, mutta yhdessä ne muuttuvat jo mahdollisiksi.

Hyvinvointipalveluja ympärivuotisesti
Yhtenä Golf Talman ajatusmallina on, että aktiivinen golfaaminen luo hyvinvointia harrastajille sekä fyysisesti että henkisesti. Talmassa on hyvät fasiliteetit, silti pelaajat tällä hetkellä käyttävät talviaikaan muiden toimijoiden palveluja.
– Kysyttiin pelaajien kiinnostusta hankkia samoja palveluja oman yhteisön kautta, jos niitä pystyttäisiin tarjoamaan, Haaponiemi tarkentaa.
Golf Talmassa tehtiin huolellinen taustaselvitys, johon osallistui eri vaiheissa erilaisin metodein yli kolmekymmentä talmalaista ja syntyi konsepti, jota on aloitettu nyt tuoda käytäntöön. Tällä hetkellä mm. on käynnissä yksi pilotti, jossa on mukana 11 pelaajaa. Heidän kanssaan testataan erilaisten palvelujen kiinnostavuutta talvikauden tarjontaa suunnitellen.
Par 3 -kentän asiakaspalvelutiloihin rakennettiin Trackman-simulaattorihuone, klubitalon iso kabinetti voidaan talvisaikaan muuntaa kuntosaliksi ja palveluja on tarkoitus ostaa myös muilta hyvinvointipalveluja tarjoavilta kumppaneilta. Monilla golfkentillä on lumisina talvina myös hiihtoladut ajettuna kenttäalueelle.

­– Palvelujen tulee olla korkealaatuisia ja niissä tulee olla tavalla tai toisella kytky golfiin, korostaa Haaponiemi. Fyysinen harjoittelu, svingiremontti ja golfharjoittelu ovat palvelutarjonnan listalla korkealla.

Kenen kanssa sparraat golftoiminnan kehittämistä?
– Soittelen kollegoiden kanssa lähes viikoittain ja meillä on oma vertaismentorointiryhmä Uudellamaalla, avaa Haaponiemi. – On myös ihmisiä toimialan ulkopuolella, joiden kanssa ajatuksia vaihdan. Haastan omaa ajatteluani myös lukemalla johtamisesta ja seuraamalla muiden toimialojen toimintaa, hän alleviivaa.

Toimitukselta

Golf Talmassa asiat ovat hyvin, toiminta ja talous tasapainossa, mikä mahdollistaa oleellisten asioiden hoitamisen. Uudistuksilla halutaan viestiä omanlaisesta kehitystyöstä ja ainakin hyvinvointipalvelujen osalta kenttä on ajan hermolla. Kentän erinomainen kunto on pelaajille ensiarvoisen tärkeää ja golfalalla ”hyvä kello kauas kuuluu”, eli sana kentän kunnosta kiirii nopeasti tuoden myös vieraspelaajia.
Suomalaisia huippukenttiä luetellessa Golf Talma ei nouse samalle listalle. Olisiko siinä sopiva tavoite tuleville vuosille?

Katso myös videohaastattelu!

Vastaa