You are currently viewing Miksi vastuullinen toiminta on tärkeää?

Miksi vastuullinen toiminta on tärkeää?

Teksti: Antti Hiltunen, Suomen Golfkentät ry, toimitusjohtaja

1.

Vastuullisuus tuo parempaa tulosta
Kansainvälisten tutkimusten mukaan ne pörssiyritykset, joilla vastuullisuus on strategian keskiössä, menestyvät muita yrityksiä paremmin. Vastuullisuus siis näkyy viivan alla, mutta vain tietyin edellytyksin: vastuullisuuden tulee olla saumaton osa yrityksen strategiaa ja palvelukehitystä. Vastuullisuuden tuominen strategian ytimeen merkitseekin kustannussäästöjä resurssien tehokkaamman käytön kautta. Lisäksi se tukee golfkentän ja koko toimialan brändin rakentumista.

2.

Kuluttajat arvostavat vastuullisuutta
Monet kuluttajat ajattelevat omia kulutustottumuksiaan aiempaa tarkemmin. Erityisesti nuoremmat kuluttajat peräänkuuluttavat yrityksiltä ilmastovaikutusten lisäksi myös ihmisoikeuksien kunnioittamista, toimitusketjujen läpinäkyvyyttä ja inhimillisiä työskentelyolosuhteita. Hyvinvoivissa länsimaissa voidaankin puhua kuluttajien identiteetin muutoksesta. Tuotteiden ostaminen ja jatkuva kuluttaminen ei tuo enää samanlaista mielihyvää kuin aiemmin. Monet kuluttajat haluavat nyt kiinnittyä brändeihin, jotka tarjoavat mahdollisuuksia rakentaa omaa identiteettiä vastuullisemmin ja kestävämmin. Tällaiseen mielikuvaan voi golfkenttäkin helposti samaistua, ja voi olla jopa trendikästä harrastaa golfia ja tuntea olevansa mukana vastuullisesti toimivassa harrastuksessa.

3.

Vastuullisuus tukee työnantajakuvaa
Yhä useampi työntekijä sanoo haluavansa työskennellä yrityksessä tai organisaatiossa, jonka toiminnalla he kokevat olevan merkitystä. Merkitykselliseksi koettu työ sitouttaa osin jopa paremmin kuin palkka. Työntekijöiden kokemusta työn merkityksellisyydestä vahvistaa esimerkiksi se, että heidän työnantajansa toimii johdonmukaisesti arvojensa mukaisesti ja vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnan vastuullisena jäsenenä. Vastuullisuuden onkin todettu olevan milleniaaleille ja sitä nuoremmille ikäpolville tärkeä kriteeri työpaikkaa valittaessa.

4.

Vastuullisesti toimiva yritys saa parhaat yhteistyökumppanit
Golfkenttien vastuullinen toiminta on nykypäivänä elinehto yritysten ja yhteistyökumppaneiden hankkimisessa golfkentille. Yritysten vastuullisuus- ja ympäristöohjelmat pakottavat yrityksiä kysymään samoja kysymyksiä myös golfkentiltä. Tällaisessa tilanteessa se golfkenttä, jonka arvoihin vastuullinen toiminta kuuluu ja joka pystyy sen teoilla osoittamaan, voittaa. Tämä suuntaus tulee tulevaisuudessa vain kasvamaan. “Vastuullisuudesta voi tulla golfkentille ja koko toimialalle olennainen brändietu.”

Vastaa