You are currently viewing Osakkaan oikeudet

Osakkaan oikeudet

Suomen Golfkentät ry pyysi lakimiehensä Jarmo Henrikssonin kautta lausuntoa siitä, rikkooko yhtiökokouksen/hallituksen tekemä päätös osakeyhtiölain 1 luvun 7 §:n tarkoittamaa yhdenvertaisuusperiaatetta, jos itse omistamansa osakkeen tuottamalla pelioikeudella pelaavalle osakkeenomistajalle annetaan paremmat varausoikeudet kuin vuokrapelioikeudella pelaavalle. Lausunnon on laatinut kauppaoikeuden emeritusprofessori Risto Nuolimaa. 

Vastaa