Kassavirtalaskennalla
parempaa ennustettavuutta
​​​​​​​golfkentän talouteen

SGK:n järjestämä kassavirtakoulutus on käynnissä.

Suomen Golfkentät ry:n tavoitteena on lisätä kenttien elinvoimaa. Tuon tavoitteen saavuttamiseksi yhdistyksen uudistunut hallitus kävi perusteellisen keskustelun siitä, millaisia toimia siihen tarvitaan. Koulutustarjonta nähtiin yhdeksi merkittäväksi osaksi ja nopean selvityksen jälkeen kassavirtalaskenta päätettiin ottaa koulutuksen aiheeksi. Mukaan koulutukseen lähti 14 golfkenttää ja niistä kaikkiaan 20 henkilöä. Palaute koulutuksesta on ollut pääosin hyvää, kertoo SGK:n hallituksen jäsen Arttu Pulkkinen, joka yhdessä Kimmo Siraisen kanssa on koulutusohjelmaa laatinut.

Kassavirtalaskenta on työkalu, jolla ennustetaan käytössä olevan rahan määrää. Ennuste perustuu tiedossa oleviin tulo- ja menovirtoihin tehdyn budjetin perusteella. Kassavirtalaskelmassa huomioidaan muuttuneet olosuhteet, mikäli myynnissä jäädään tavoitteista, voidaan kulupuoleen nopeasti reagoida. Syyskaudelle suunnitelluista kentänkorjaustoimista voidaan luopua, mikäli ennuste kertoo ettei tulorahoitus riitä. Tai kentänkorjaustoimia voidaan aikaistaa vuodella, mikäli myynnissä on onnistuttu yli budjetoidun. Koulutus tapahtuu Teamsin välityksellä, ja kaksi tilaisuutta järjestettiin jo huhtikuussa 2023 ja kolmas järjestetään marraskuussa. Kouluttajana toimii Riku Lehtinen, auktorisoitu liikkeenjohdon konsultti. Hän on Liike-elämän ja johdon konsultit LJK ry:n jäsen sekä talousmallinnuksen ja yrityssuunnittelun asiantuntija.

Taloushallinnosta laadukkaampaa
Hartola Golfin toimitusjohtaja Tera Heinonen on tyytyväinen koulutusohjelmaan, koska se pitäytyy tiukasti yhdessä olennaisessa asiassa. – Pelkäsin etukäteen, että koulutuksen aihe olisi huomattavan monimutkainen ja raskas. Onneksi näin ei ollut. Käytännössä laskelma on Excell-ohjelmalla tuotettu työkalu. Koulutuksessa työkalun tekemiseen annettiin erinomaiset ohjeet ja esimerkiksi liikevaihdon alle saatiin yksityiskohtaisempia tietoja, jolloin nähdään suoraan mikä myynnissä sakkaa. Jokainen koulutuksessa mukana ollut rakentaa ohjeiden mukaan oman Excell-työkalun kassavirtalaskelman tekoon ja lähettää työkalun kouluttajan tarkastettavaksi. Kouluttaja pääsee näin antamaan jokaiselle yksilölliset palautteet ja tällä myös varmistetaan, että työkalu tulee tehtyä. Tera Heinonen pitääkin konkreettisen työkalun tekoa koulutuksen tärkeimpänä antina, sen sijaan että se olisi ollut pelkkä luento.
Heinonen paljastaa myös, että kassan seuraamisesta on puhuttu yhtiön hallituksessa useita vuosia ja tähän asti kassatilanteen arviointi on perustunut hänen kokemukseensa aiemmista vuosista. – Se oli siis ihan näppituntumaa, hän lisää. Uuden kassavirtalaskelman avulla hallitus ja toimitusjohtaja itsekin saa tarkemman kuvan (ennusteen) kassavirrasta kauden aikana. – Taloushallinnosta tulee sen avulla entistä laadukkaampaa, Tera Heinonen korostaa.

Uusi koulutus suunnitteilla
Kassavirtalaskentakoulutuksesta saadun hyvän palautteen pohjalta vastaavaa kurssia ollaan jo suunnittelemassa. Se voisi käynnistyä jo tämän vuoden lopulla. Koulutukset ovat jäsenkentille huomattavasti edullisemmat, joten jälleen yksi hyvä syy liittyä SGK:n jäseneksi.