Hiilineutraali golfkenttä

Golfkenttien hiilijalanjäljen mittaus on edellytys toiminnan ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Jo toistakymmentä kenttää on sitoutunut työhön.

Ilmastoasioiden asiantuntija Jouni Keronen avasi ilmaston lämpenemisen aiheuttamia ongelmia.

Kasvihuonepäästöjen vaikutus muun muassa merivesien lämpenemiseen aiheuttaa jo nyt rajuja sääilmiöitä ympäri maailman. Meillä jokaisella on vastuu oman toimintamme ympäristöystävällisyydestä ja golfkentät voivat olla siinä edelläkävijöitä. Hiilijalanjäljen mittauksella golfkentät saavat työkalun oman toimintansa kehittämiseen, jonka tavoitteena tulee olla hiilineutraali golfkenttä.


Hiilijalanjälki on laskettu jo useilla kentillä

Golfkentille räätälöity laskentamalli mittaa niiden hiilijalanjäljen ja tuottaa ehdotuksen sen pienentämiseksi. Mittaus perustuu golfkentän toiminnan aiheuttamaan ilmastonlämpenemisvaikutukseen elinkaariarviointimenetelmää ja kansainvälisiä laskentastandardeja noudattaen. Mittaustuloksia tullaan myös vertailemaan eri kenttien kesken, jolloin poikkeamiin päästään heti puuttumaan.

Meri-Teijo Golf oli ensimmäinen hiilijalanjälkensä laskenut golfkenttä Suomessa.

Hiilineutraali golfkenttä – Carbon Neutral Golf Course

Suomen Golfkentät ry käynnisti vuonna 2017 hankkeen golfkenttien hiilijalanjäljen mittamiselle, Meri-Teijo Golfin toimiessa hankkeen pilottina. Hanke saa mittavaa taustatukea Climate Leadership Coalitionin puheenjohtajalta Jouni Keroselta ja yhdistyksemme 50 jäsenkentältä. Tasauspäiväseminaarien asian tärkeyttä korostavien puheenvuorojen ansiosta jo parikymmentä suomalaista golfkenttää on käynnistänyt toimenpiteet oman hiilijalanjälkensä mittaamiseksi.

Golfkenttien hiilijalanjäljen mittaaminen laajemmassa mittakaavassa käynnistyi keväällä 2019. Kunnianhimoiseksi tavoitteeksi asetettiin 20 kotimaisen kentän mittaaminen, jolloin kenttien keskinäistä vertailutietoa syntyisi kiinnostavasti. Kymmenkunta kenttää oli jo tehnyt maaliskuussa 2019 sopimuksen SGK:n kanssa ja sama määrä kiinnostuneita oli jonossa, kertoen toimialan halusta olla edelläkävijänä tärkeässä asiassa. Suomen Golfliiton ilmoitus (6.3.2019) ilmastorahaston perustamisesta tukee hiilineutraalin toimialan tavoitteita.​​​​​​​

Golfkentän hallituksen strateginen työkalu

Hiilijalanjäljen laskennassa mitataan golfkentän aiheuttama ilmastonlämpenemisvaikutus elinkaariarviointimenetelmää ja kansainvälisiä laskentastandardeja noudattaen. Laskennan pohjana on GHG-protokollan mukainen mittaus, jossa golfkentän toiminnasta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt on jaoteltu seuraaviin kokonaisuuksiin: 1: Oman toiminnan aiheuttamat khk-päästöt, 2: Ostetun energian tuotannosta syntyvät khk-päästöt, ja 3: Yrityksen toiminnasta epäsuorasti aiheutuvat khk-päästöt, joihin yritys ei voi suoraan vaikuttaa.

Golfkentän hiilijalanjäljen laskenta tehdään asiakkaan näkökulmasta mahdollisimman helposti ja selkeästi. Asiantuntijamme vastaavat golfkenttien tiedonkeruusta yhteistyössä asiakkaan kanssa ja tuloksena saadaan golfkentän hiilijalanjälki nykytilassa. Nykytilan rinnalla kentälle lasketaan myös erillinen referenssitulos, jossa huomioidaan mahdollisten kehitystoimien vaikutus kokonaishiilijalanjälkeen. Laskennan perusteet ja tulokset toimitetaan asiakkaalle hiilijalanjälkiraportissa. Standardien ja rajausten ansiosta eri golfkenttien mittaustulokset ovat keskenään verrattavissa.

Messilä Golfin hiilijalanjäljen laskentatulos julkistettiin näyttävästi.

Ilmastonmuutos on uhka golfille

Golfarin mielestä golfkausi Suomessa saisi alkaa vaikka kuinka aikaisin ja jatkua pitkään. Kuvasimme tämän videon maaliskuun lopulla jolloin aurinko paistoi ja lämpötila oli kolmetoista lämpöasteen tienoilla. Muutama golfkenttä Eteleä-Suomessa oli jo avattu pelaajille. Videolla Climate Leadership Coalition entinen toiminnanjohtaja Jouni Keronen kertoo miksi kaikki ei olekaan hyvin ja mitä meidän tulisi tehdä.

Videon voit katsoa tästä!

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää