Kiinteistöverouudistus toi
​​​​​​​epätasa-arvoa golfkentille

Päivitys juttuun 24.6.2024 uusien tietojen valossa.
Sekä Kuntaliitosta että Verohallinnosta saamien tietojeni mukaan vuonna 2019 käynnistynyt Kiinteistöverouudistus ei ole syypää golfkenttien kiinteistöveron nousuun. Kiinteistäverouudistus on edelleen kesken ja selittää myös ihmetystä siitä, miten keskeneräiseltä se vaikutti. Tätä artikkelia tullaan näiltä osin siis korjaamaan. Vuosien 2022 ja 2023 kiinteistöveron korotuksiin löytyy syy Verohallinnon muuttuneesta ohjeistuksesta suurten pinta-alojen ns. alennuskaavan soveltamisessa. Vuoden 2024 kiinteistöverotukseen tulleella maapohjan kiinteistöverotuksen kiristymisellä on oma taustansa. Maapohjan kiinteistöveron keskimääräinen 20,9 %:n korotus perustui pääministeri Orpon hallitusohjelman kirjauksen mukaiseen lakimuutokseen.

Sain Verohallinnosta tarkempaa tietoa ja kopioin alle sen sivuilta löytyneen kohdan, jossa myös golfkentät mainitaan erityisalueina. Pyrin saamaan tarkempaa tietoa vielä tällä viikolla siitä, miksi ohjeistusta on muutettu ja miksi vero kohtelee kenttiä epätasa-arvoisesti. Puhelinpalaveri on sovittu perjantaille klo 13.

2.4 Erityisalueet

2.4.1 Laskettelurinteet, golfkentät, moottoriradat ja vastaavat erityisalueet

Laskettelurinteiden, golfkenttien, moottoriratojen, aurinkovoimaloiden maapohjien ja vastaavien erityisalueiden (esimerkiksi ampumaradat ja raviradat) läheisyydessä olevat ravintola-, asuin-, klubi- ja huoltorakennusten rakennuspaikat arvostetaan kuten muiden vastaavien rakennusten rakennuspaikat.

Erityisalueiden arvostamisessa ei ole merkitystä sillä, onko alue annettu vuokralle vai harjoittaako sillä toimintaa kiinteistön omistaja vai joku muu. Erityisalueiden verotusarvo voidaan muun selvityksen puuttuessa määrätä alueen pientalotonttiin sovellettavan arvon mukaan.

Tästä arvosta ei myönnetä haja-asutusalueen alennuskaavaa. Näitä alueita on rakennettu tai muokattu tarkoitukseensa sopiviksi. Niiden arvon pinta-alayksikköä kohden ei voida katsoa alenevan samalla tavoin, kuin haja-asutusalueella sijaitsevan rakennusmaan, jonka euromääräinen arvo pinta-alayksikköä kohden tyypillisesti alenee alueen pinta-alan kasvaessa.

Rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista annettavassa päätöksessä on kuitenkin määritelty vähimmäisarvo kiinteistöveron alaisille alueille. Esimerkiksi vuoden 20231 aluehinta on alennuskaavasta huolimatta vähintään 1 euro/m2. Verotusarvoksi tulee tällöin vähintään 0,75 euroa/m2.

Alueen rakentamisesta aiheutuneiden kustannusten, kuten maanraivaus-, louhinta-, tasoitus- yms. kustannusten katsotaan sisältyvän maapohjan arvoon. Golfkentän ja moottoriradan kastelujärjestelmään kuuluvat pumppauslaitteet, johdot ja kastelulaitteet samoin kuin laskettelurinteen hissit tukirakenteineen ovat koneita ja laitteita, jotka eivät kuulu kiinteistöveron piiriin. Myöskään moottoriradan asfaltointi- tms. pinnoitus ei kuulu kiinteistöveroon piiriin.

Erityisalueilla sijaitsevia kiinteistöverotuksen ulkopuolelle jääviä metsiä käsitellään kiinteistöverolain soveltamisohjeen luvussa 3.2 Muut erityisalueet.

Me kysyimme asiaa golfkentiltä

Halusimme selvittää ongelman laajuutta kysymällä kiinteistöverosta kenttäyhtiöiden vastuuhenkilöiltä eri puolilta Suomea. Kysymyksiin vastattiin nimettömästi, jotta kukaan ei kokisi vastaamista epämukavaksi. Vastauksia tuli kaikkiaan 20 kpl, ja ensimmäinen reaktiomme niitä lukiessa oli, että kenttiä kohdellaan hyvin epätasa-arvoisesti. Kenttäyhtiöt kilpailevat asiakkaista laajoilta alueilta, ja mikäli naapurikentän verokohtelu on maltillisempi, se luo vahvan kilpailuedun hinnoitteluun. Toinen havainto oli, että myös kuntien välillä on suuria eroja.
Näitä kysyttiin:
Kenttäyhtiön kiinteistövero vuonna 2022, 2023 ja 2024?
Onko kenttäyhtiöllänne oikaisuvaatimus tehtynä kohtuuttomien korotusten vuoksi?
Mihin toimiin kentällänne on ryhdytty kohonneen kiinteistöveron kustannusvaikutuksen kattamiseksi?


Kaaviossa on esitetty 12 golfkentän kiinteistöveron muutos 2022–2024. Kaikki isoja korotuksia saaneet kentät ovat tehneet oikaisuvaatimuksen, sen sijaan siinä onko korotettu vero jo maksettu vai haettu sille perintäkieltoa, löytyy eroja. Vastikemaksun korotus on monille kentille ainoa tapa vastata kohonneisiin kustannuksiin. Senkin uhalla, että se sysää muita tarpeellisia investointeja pitkälle tulevaisuuteen.

Pickala Golfissa lähes kymmenkertainen korotus

– Pickalan kiinteistövero on ollut vuoteen 2022 asti 34 000 euroa, avaa kentän toimitusjohtaja Janne Pelkonen. Vero oli pysynyt samansuuruisena aina vuodesta 2010. Vuodelle 2023 vero nousi yllättäen 6,7 kertaiseksi, eli korotus oli euroissa 193 000 (yhteensä 227 000 €). Veropäätöksen 2023 keskiössä on siis kohta suurten pinta-alojen vähennys, joka nyt on verottajan päätöksellä poistettu golfkenttien lisäksi mm. laskettelukeskuksilta.
Toimitusjohtaja Janne Pelkonen kirjoitti aiheesta Pickalan nettisivuilla näin:
– Näiden lisäksi Verohallinnon päätöksellä haja-asutusalueilla sijaitsevia kiinteistöjä ei enää erotella alennuskaavan soveltamisen suhteen niiden käyttötarkoituksen perusteella. Päätös tarkoitti, ettemme voineet enää käyttää kiinteistöveron alennuskaavaa. Sen myötä Pickala Golfin kiinteistövero pompsahti 6,7-kertaiseksi (+193 000 €)! Nousun johdosta hallitus peri lisävastikkeen vuoden 2023 lopussa. Lisäksi vastiketta nostettiin kaudelle 2024 kiinteistöveron nousun verran (110 € / pelioikeus).
Pickala Golf on tehnyt verosta oikaisuvaatimuksen ja saman vaatimuksen ovat tehneet muutkin golfkentät. Jokainen golfkenttä joutuu ajamaan asiaansa yksin, ja prosessi voi kestää useita vuosia, arvioivat kiinteistöveroasiantuntijat. Pickala Golf nosti vastikettaan, jotta maksu saatiin hoidettua. Vastikemaksun korotus oli mahdollinen siksi, että edellisen kuuden vuoden aikana kustannusten nousuun oli vastattu muilla toimilla.
Jos vuoden 2023 korotus oli Pickalassa iso yllätys, samaa voi sanoa vuoden 2024 verosta, joka oli jälleen kohonnut, nyt valtiovallan hallituksen päätöksellä. Sen vaikutus Pickala Golfin kiinteistöveroon oli + 86 000 euroa. – Kolmessa vuodessa vero on noussut 34 000 eurosta 313 000 euroon, Pelkonen laskee.

Nurmijärven Golfkeskuksessa kiinteistövero viisinkertaistui

– Viime vuonna monia golfyhtiöitä järkytti kiinteistöveron kovat korotukset, kirjoitti kentän toimitusjohtaja Kari Piippo keväällä ilmestyneessä Lähipeli-lehdessä. Vero nousi Nurmijärvellä viisinkertaiseksi, mikä tarkoitti kymmenien tuhansien eurojen lisälaskua vuositasolla. Yhtiö on luonnollisesti hakenut asiaan oikaisua, ja ratkaisua odotetaan kesän 2024 kuluessa. Eniten Piippoa veroasiassa kuitenkin harmittaa golfin kokema kohtelu. – Olemme tärkeä osa valtakuntamme liikuntapalveluita, mutta valtiovalta ei tätä tunnusta. Ja tämä tuntuu ainakin minusta jotenkin lannistavalta. Tämän lisäksi on jo poliittisesti päätetty liikunnan arvonlisäveron 4 %-yksikön korotuksesta tulevalle vuodelle 2025, Piippo lisää.
– Vuonna 2022 kenttäyhtiö maksoi kiinteistöveroa 12.700 euroa. Tällä hetkellä tuo summa on 63.300, Piippo paljastaa. Vastiketta on jouduttu nostamaan kohonneiden kustannusten kattamiseksi. – Kiinteistöveroasia kohtelee golfyhteisöjä hyvin eri tavalla. Kuntien ja kaupunkien mailla olevilla kentillä ei tällaista vero peritä. Kuntien sisällä voi olla hyvinkin suuria eroja maa-alueen arvossa. – Piippo huomauttaa myös, että pienille kunnille voi korotusten myötä tulla lisää rahaa ja se voi hetken lämmittää. Vuosien oikeustaisteluiden jälkeen rahat saatetaan joutua maksamaan takaisin, jolloin se ei olekaan niin kivaa. Nämä asiat pitää ratkaista nopeasti, ettei mikään taho kärsi turhaan.

Suomen Golfliitto on ollut aktiivinen taustavaikuttaja

Suomen Golfliiton toiminnanjohtaja Juha Korhonen kertoi useista keskusteluista, joita liiton puolesta on käyty, niin Olympiakomitean taustavaikuttajien kuin suoraan poliittisten päättäjien kanssa. Golfalan huoli kiinteistöveron negatiivisista vaikutuksista osaan toimijoista on viety eri päättäjätahojen tietoon ja aika näyttää millaisia vaikutuksia sillä on.

Seuraamme tilanne aktiivisesti

Suomen Golfkentät ry seuraa tilannetta aktiivisesti ja on kenttien tukena kohtuuttomien korotusten pienentämiseksi. Kyselymme tulosten perusteella kiinteistövero kohtelee kenttiä hyvin epätasa-arvoisesti ja kohtelu vaihtelee sijaintikunnan mukaan. Joillekin kentille kohtuuton korotus veisi pohjan koko toiminnalta. Kenttien tekemiin oikaisuvaatimuksiin kuluu aikaa jopa 12 kuukautta, arvioi KHT-tilintarkastaja, oikeustieteen lisensiaatti Pasi Puranen, joka työkseen hoitaa yritysten verovalituksia ja hoitaa esim. Nurmijärvi Golfin kiinteistöveron oikaisuvaatimusta.


Vaikka jokainen kenttä joutuu hoitamaan oman taistelunsa itse, on SGK kenttäyhtiöiden edunvalvojana sellainen taustavoima, josta tarvittavaa tietoa ja osaamista on löydyttävä. Yhdessä tekemällä tähänkin haasteeseen löydetään ratkaisu ja työ sen eteen jatkuu. Tulemme pyytämään kommentit eri vastuutahoilta jutun julkaisun jälkeen.