Lakiasiat, kentänhoito ja toimialan rakenneuudistus olivat vastaajien mielestä ​​​​​​​SGK:n ydinasiat

Juridinen neuvonta on ollut SGK:n vahvinta osaamista.

Kenttäyhtiöiden edunvalvojan, Suomen Golfkentät ry:n syksyllä 2023 tekemän kyselyn mukaan otsikossa mainitut asiat koettiin tärkeimmiksi. Vastaajina olivat kenttäyhtiöiden toimitusjohtajat, puheenjohtajat ja toimialan muut päättäjät.

SGK:n kysely tehtiin syys-lokakuussa 2023 (28.9.–11.10.) ja siihen vastasi kaikkiaan 58 golfvaikuttajaa, pääasiassa kenttäyhtiöiden toimitusjohtajia ja kenttäyhtiöiden hallitusten puheenjohtajia. Kyselyyn vastattiin nimettömästi antamalla aihepiireille painoarvo yhdestä viiteen, jossa viisi oli erittäin tärkeä. Arvotettavia vaihtoehtoja oli peräti 15.

Kolmen kärki oli selvä
SGK:n yksi eniten hyödynnetyin palvelu on ilmainen lakineuvonta kenttien toimitusjohtajille ja puheenjohtajille. (Vastausten keskiarvo 4,03) Kenttäyhtiöiden juridinen neuvonta nousikin yhdistyksen arvostetuimmaksi palveluksi. Ilmainen puhelinneuvonta takaa, että kenttäyhtiöt saavat nopean avun ja ohjeet jatkotoimille. Yhdistyksen asianajajana toimii pitkän toimialan kokemuksensa turvin Lakitoimisto Sivenius Suvanto & CO:n toimitusjohtaja ja osakas Jarmo Henriksson.
Jarmo on toivottu esiintyjä myös yhdistyksen eri tilaisuuksissa ja erityisesti PJ&TJ-päivillä, joilla yhtiöjärjestykseen ja muihin ajankohtaisiin haasteisiin on saatu huippuasiantuntijan näkemystä. Jarmo on mukana myös tänä vuonna 19.–20.8. PJ&TJ-päivillä Vierumäellä. Kyselyn vapaissa kommenteissa todettiin mm. että on ”erittäin tärkeä saada alan juridista asiantuntemusta, esim. verotuksellisia neuvoja (kiinteistövero, myyntivoitto) ja oy-lakiin perustuvaa tietoa käytännön tasolla (osakkeet, yhtiön talousasiat yms). Golfyhtiöiden juridiikka ja yhtiöjärjestykset ovat monimutkaisia sekä monin osin ainutlaatuisia.”


Toiseksi tärkeimmäksi yhdistyksen toiminnan kannalta nousi kentänhoidon neuvonta ja koulutus. (Vastausten keskiarvo 4,03) Tähän ehkä vaikutti kuukautta kyselyä ennen järjestetty PJ&TJ-päivä ja sen pääaihe: Nykyaikainen kentänhoito, datan keruu ja teknologia. Tilaisuus oli osallistujien mieleinen ja antoi runsaasti uutta tietoa kenttäyhtiöille. Varsinkin robotiikan esiinmarssi kiinnosti. Lue lisää esityksestä täältä > Tosin kentänhoito on golfkenttien taloudessa se suurin kustannustekijä, joten siihen liittyvät asiat ovat ymmärrettävästi listan kärkisijoilla. Yhdistys jatkaa tiiviistä yhteistyöstä kentänhoidon ammattilaisten kanssa, jotta kenttiä hyödyntävää tietoa saadaan laajasti jaettua myös kenttäyhtiöiden puheenjohtajille. Kyselyn vapaissa kommenteissa korostettiin: ”Kaikenlaiset tehostamismahdollisuudet ovat tärkeitä rahan niukkuuden ja hintojen nousun takia. Lisäksi mahdollisesti tulevat asetukset ja määräykset esim. kemikaalien suhteen muuttavat tulevaisuuden kentänhoitoa. Kenttä on golfyhtiön tärkein assetti eikä sen ylläpidosta voi olla liikaa tietoa.”

Suomi Golfin hallintorakenteiden uudistamistyö tulee käynnistää – koettiin vastaajien mielestä kolmanneksi tärkeimmäksi asiaksi. (Vastausten keskiarvo 3,97) Ja se työ on jo alkanut, sillä Suomen Golfliitto, Suomen Golfkentät ry ja FGMA ovat edustettuina rakenneuudistusta pohtivassa työryhmässä. Sen työ on vasta käynnistynyt, joten annetaan sille työrauha ja tuki. Rakenneuudistuksessa SGK haluaa kenttäyhtiöiden asioille ja näkemyksille tasavahvan aseman päätöksenteossa.

Kyselyn muut tärkeät sijat
Operatiivisen johdon koulutusta pidettiin kovasti arvossa, ja sitä pyrimme tekemään yhteisissä tilaisuuksissa ja erilliskoulutuksissa. Vuosi sitten järjestettiin Kassavirtalaskemakoulutus toimitusjohtajille ja uusia koulutuksia on suunnitteilla. Koulutukset toivottiin järjestettävän yhdessä FGMA:n kanssa. Siihen liittynee myös ympäristöasioiden neuvonta ja koulutus, jota SGK tekee nyt Hiilineutraali Golfkenttä -laskennan avulla.
EU-direktiivien ja alaa koskevan lainsäädännön ja viranomaismääräysten seurantaa ja koordinointia pidettiin seuraavaksi tärkeimpänä yhdistyksen tehtävänä. EU-tason asioita seuraamme emoyhdistyksen Golf Course Association Europen toimesta ja kotimaista seurantaa tekee mm. Jarmo Henriksson.
Golfyhteisöille tuotettavien palveluiden saamista yhdestä paikasta ei pidetty erityisen merkittävänä, samoin kenttäyhtiöille suunnattu talousasioiden koulutus ei saanut suurta suosiota. Tärkeänä asiaa toki pidettiin, mutta yhtiöissä ajatellaan talousosaamista olevan hallitustasolla. Hallitustyöskentelyn koulutus ja hyvän hallintotavan neuvonta olivat vastaajien painotuksissa seuraavilla sijoilla samoin kuin riskienhallinnan neuvonta. Kaikki hyviä asioita, mutta priorisoinnissa ei aivan eturivissä.
Idea perusmaksusta jonka maksamalla golfyhteisö voisi valita Suomi Golfin palveluvalikosta valitsemiaan tukipalveluja, ei saanut uutuudeltaan riittävää vastakaikua. Tätä ideaa pitäisi avata tarkemmin, jotta siihen voisi ottaa kantaa. Henkilöstöhallinnon neuvonta ei sekään nouse vielä korkealle vastaajien listalla. Golfyhteisöille tuotettavien palveluiden osittainen maksullisuus sai lievemmin kannatusta ja samoin kävi ajatukselle, että golfyhteisöillä olisi niiden liikevaihtoon perustuva jäsenmaksu.

Kysely antoi paljon
Yhdistyksen johdolta on usein kysytty, että mikä teidän tärkein tehtävänne on, ja vastaus on monesti riippunut vastaajasta. Samoin golfkenttien tarpeet ovat hyvin erilaisia, se tulee esiin kun kysyy, miten voisimme yhdistyksenä teitä auttaa. Kysely johon vastasi poikkeuksellisen suuri määrä päättäjiä antaa nyt näille asioille suuren painoarvon. Se myös auttaa meitä keskittymään olennaiseen, kolmeen kärkeen.
Yhdistyksen kirkastetun toiminnan tavoitteena on, että kaikki kenttäyhtiöt liittyisivät sen jäseniksi. Sellaisilla resursseilla ja painoarvolla Suomi Golfin kehittämistyö saisi kaipaamansa tasapainon.

Toimialakyselyn 9-23 raportti.pdf