SGK:n vuosikokous johdatti tulevaan kauteen

Syysvuosikokous järjestettiin Teamsin kautta, jotta mahdollisemman monella oli mahdollisuus osallistua.

SGK:n kokous pidettiin torstaina 14.12.2023 Teamsin välityksellä. Puheenjohtaja Kyösti Vesterinen avasi kokouksen ja oli kiitollinen jäsenkenttien aktiivisuudesta ja muistutti, että tänä vuonna on saatu yhdistys jälleen jaloilleen, ja tuloksellisesti ollaan jopa hieman plussalla. Toimintaakin on ollut, ja esimerkiksi PJ&TJ-päivästä saimme hyvää palautetta.
Olemme aktiivisia niissä asioissa, jotka koskevat kenttiä, hän vakuutti. Vesterinen toivoi uusia kenttiä mukaan toimintaan, sillä tavoitteena on täysipäiväinen toiminnanjohtaja ja paremmat resurssit yhdistyksen tehtävien hoitamiseen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kyösti Vesterinen ja sihteeriksi Timo Mansnérus. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Kari Mattila ja Jouko Laitinen. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Ennalta ilmoittautuneille lähetetty työjärjestys hyväksyttiin kokouksen asialistaksi.


Hallitukseen uusi jäsen

Hallituksen jäsenmäärä päätettiin pitää ennallaan, 7 hallituksen jäsentä sekä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Erovuoroisista Meri-Teijo Golfin hallituksen puheenjohtaja Tommy Skogster ei halunnut jatkaa, joten hänen tilalleen valittiin Raimo Vilhunen Aurinko Golfista. Sen sijaan Antti Ahti (Nordcenter Golf) ja Jarmo Leiniö (Suur-Helsingin Golf) valittiin jatkamaan hallituksessa. Muut hallituksen jäsenet ovat: Arttu Pulkkinen, Kimmo Sirainen (Nokia River Golf), Pekka Raitala (Hartola Golf) ja Timo Mansnérus. Puheenjohtajana toimii Kyösti Vesterinen (Laukaan Peurunkagolf) ja varapuheenjohtajana Patrick Wackström (Sea Golf Rönnäs).


Jäsenmaksut palautettiin normaaleiksi

Jäsenmaksut päätettiin palauttaa pandemiaa edeltävälle tasolle koska: ”Ei niitä uusia jäseniä saada hintoja pudottamalla vaan tekemällä kentille tärkeitä asioita”, painotti Timo Mansnérus. Jäsenmaksu 18 reikäiseltä ja sitä suuremmalta kentältä on 1500 euroa ja 9 reikäiseltä 750 euroa. Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita ja tilin- ja toiminnantarkastajillekin vain kohtuullisen laskun mukaan.


Toimintasuunnitelma kiteytti olennaisen

Yhdistyksen toimintasuunnitelma käytiin läpi kohta kohdalta puheenjohtajan toimin. Hän avasi yhdistyksen tavoitteita, joita työstetään myös yhdessä G5-ryhmän kanssa. Siinä mukana olevat yhdistykset tuovat kukin Suomi Golf -pöytään kolme mielestään tärkeintä asiaa uudistettavaksi. SGK:n osalta kolme tärkeintä asiaa ovat: Suomi Golfin rakenneuudistus, ympäristöasiat sekä Euroopan Unionin ja kotimaisten määräysten ja lainsäädännön seuraaminen.

Syyskokous hyväksyi hallituksen Toimintasuunnitelma2024.pdf
ja SGK-Budjetti2024.pdf vuodelle 2024.


Puheenjohtaja Kyösti Vesterinen päätti kokouksen toteamalla, että meidän tulee saada kaikki kenttäyhtiöt yhdistyksen jäseniksi ja sen eteen ryhdymme työtä tekemään.