Suomen Golfliiton puheenjohtajan Antti Tiitolan 100 ensimmäistä päivää: Miljoonamissio ja mediayhteistyön kustannusneutraalius

Antti Tiitolan "linjapuhetta" kuunneltiin tarkkaavaisesti.

Suomen Golfliiton puheenjohtaja Antti Tiitola piti odotetun 100-päivää -puheensa liittokokouksen aluksi 1.4.2023. Toimialalla on kiinnitetty huomiota siihen aktiivisuuteen, jolla hän on tavannut eri osapuolia ja pyrkinyt luomaan omaa näkemystään golfin nykytilasta. Ei varmastikaan mikään helppo tehtävä, kun muistaa millaisella intohimolla ja omien etujen ajamisella lajin parissa toimitaan. Työ on vasta alussa, hän toteaa itsekin, mutta liikkeelle on lähdetty. Antti peilaa analyysiään myös olemassaolevaan strategiaan, joka hänen mielestään tarvitsee päivitystä. Strategiasta tulee jatkossa rullaava, jolloin se on dynaamisempi.

Antti Tiitola käynnistää esityksensä listaamalla nykyisen strategian painopistealueet. Ne on käyty läpi, niistä on keskusteltu eri tahojen kanssa ja tehty havaintoja. Liiton palvelut seuroille – resurssit ovat aina rajalliset, joten ne pitää hyödyntää oleelliseen. Seuroille tarjottavien palvelujen tulee olla tarpeellisia, ja siitä syystä seuroille tuotetaan niistä kysely vielä tämän kevään aikana. Kentiltä saadun palautteen pohjalta nykyisistä palveluista osa pysyy, osaa kehitetään ja tarpeettomien tilalle tuodaan uusia. Ongelmaksi saattaa nousta se, että kenttien tarpeet ovat hyvin erilaiset ja palvelujen määrittely on aina kompromissi. Kentät myös arvioivat Golfliiton tuottamien palvelujen arvoa maksamaansa jäsenmaksuun.

G5-yhteistyö

Antti Tiitola nostaa G5-yhteistyön tarkoituksellisesti listansa kärkipäähän ojentaen yhteistyön kättä toimialan muille toimijoille. Hän itsekin toteaa puheessaan, että aiemmin G4-nimellä toimineen foorumin aikaansaannokset ovat jääneet vähäisiksi, eri syistä. Kentänhoitajien yhdistyksen, FGA:n, liittyessä mukaan ryhmän nimi muuttui G5-ryhmäksi, ja se jatkaa toimialan keskustelu- ja sparrausfoorumina. Tämän ryhmän kautta tullaan myös selvittämään kenttäyhtiöiden toiveita Golfliiton suuntaan, ja pohditaan vaihtoehtoja organisaatiomuutokselle. Tämä selvitystyö oli jo nykyiseen strategiaan kirjattu. FGA:n lisäksi G5-ryhmään kuuluvat, tämän vuoden kokoonkutsujana Suomen Golfliitto, Suomen Golfkentät ry, toimitusjohtajien yhdistys FGMA ja ammattilaisten PGA.

Miljoonamissio liikkeelle

Liiton talous on vakaalla pohjalla, mutta Antti Tiitola näkee tulevaisuuden uhkana opetusministeriön tukisummien pienenemisen. Oman varainhankinnan tehostamiseksi on käynnistetty miljoonamissio, joka keskittyy kumppanuusmyynnin tehostamiseen. Tähän on uuden puheenjohtajan mukaan kaikki edellytykset.

Mediayhteistyön kustannusneutraalius

Ehkä yksi mielenkiintoisin näkökulma saatiin mediayhteistyöstä, joka tällä hetkellä maksaa liitolle ja sitä kautta seuroille noin 600 000 euroa vuodessa. Antti Tiitolan mielestä Suomen suurimman, yli 150 000 jäsenen liikuntajärjestön mediayhteistyön tulisi olla kustannusneutraali, jopa tuottaa euroja. Tämän ajatuksen pohjalta on jo aloitettu neuvottelut nykyisten mediakumppaneiden kanssa. Nykyiset sopimukset ovat vielä 3 vuotta voimassa, joten nopeita muutoksia on ehkä turha odottaa. Kevään aikana läpivalaistaan myös kaikki muut kulupositiot tarkasti, ja syyskokoukseen mennessä arvioidaan jäsenmaksun suuruus tuotettaviin palveluiden suhteessa.

Vaikuttaminen ja viestintä sekä pelaajamäärien kasvattaminen

Antti Tiitolan mukaan myös liiton toimesta tulee varmistaa, että pelaajista kiinni pitäminen onnistuu myös pienemmillä paikkakunnilla. Kaupunkikeskuksissa tilanne on jopa käänteinen, eli kapasiteettia tarvitaan lisää. Esimerkkinä hän nostaa Helsingin, Espoon ja Tampereen.Mielikuvan muokkausta suuren yleisön parissa tulee jatkaa, jotta elitismin rippeetkin saadaan lajimielikuvasta poistettua. Ympäristöasioista tulee myös viestiä aktiivisemmin, sillä kentillä tehdään jo erinomaista työtä luonnon hyväksi. Antti haluaisi itse tuoda viestintään hieman rosoisuutta – positiivista sellaista. Terveys, hyvinvointi ja vastuullisuus ovat teemoja joita halutaan viedä eteenpäin. Golfin terveysvaikutukset olivat alkuvuodesta laajasti ja näkyvästi esillä eri medioissa myös lajin ulkopuolella.

Kilpagolf

Junioritoiminnasta alkaen työ tehdään seuratasolla esimerkiksi koululaisgolfin avulla. Tässä työssä voidaan seurojen välistä koordinointia ja yhteistyötä lisätä. Liitossa halutaan tietysti kasvattaa myös kokonaisharrastajamäärää. Kilpagolfista on lajin sisällä yhtä monta mielipidettä kuin harrastajaakin. Yhteinen toive on, että menestystä tulisi myös kilpagolfissa. Tiitolan mielestä suunnittelujaksoa tulisi pidentää, sillä nyt toimitaan pääosin vuoden periodilla kerrallaan. Taustavaikuttajille tehdyn kyselyn perusteella nykysysteemi ei lisää menestysmahdollisuuksia vaan päinvastoin. Periodin tulisi olla 10 vuoden mittainen, ja kun strategiatyö on sen osalta tehty, on myös kilpagolfista tehdyt tuotteet helpompi kaupallistaa ja myydä kumppaneille. Nykyjärjestelmässä ei ole oikein myytävää.

Tiedolla johtaminen ja digitalisuus

Antti Tiitolan mukaan erittäin hyvällä tiellä ollaan tiedolla johtamisessa. Pelaaja ensin ja muut tiedon keräys- ja analysointityökalut ovat aktiivisessa käytössä. Monta hyvää innovaatiota on jo olemassa, avoimia tietoympäristöjä luodaan ja tuotetaan kilpailuetua. Yhtenä esimerkkinä nopeasta reagoinnista Tiitola nostaa esiin tasoituskierroksen syöttämisen järjestelmään. Muutosta tarvittiin, koska yhden suosituimman toimijan, Game Bookin päivitetyssä versiossa tasoituskierroksen syöttö siirrettiin maksullisen Gold-jäsenyyden taakse. Golfliitto reagoi asiaan nopeasti ja päätti tuottaa maksuttoman version eBirdieen. Suomen Golfliitossa tasoituksen ylläpitoa pidetään jäsenmaksuun kuuluvana oikeutena ja siksi asiaan reagoitiin nopeasti. Tasoituskierroksen syöttämiseen on nyt olemassa monta tapaa, ja kukin voi valita itselleen sopivimman.

Toimitukselta

Suomen Golfliiton tuoreen puheenjohtajan toimet ja puheet ovat saaneet positiivista vastakaikua koko yhteisön sisällä. Heti alkuvuodesta G5-ryhmän kokouksessa esiin nostettu FGU-kortti (ent. NGU-kortti) – saatiin vihdoin lopetettua. Kenttäyhtiöiden puolella kun ei ole pitkään aikaan voitu ymmärtää, miten liitto saattoi luvata ilmaisia pelikierroksia heidän kentillään. Yllä kuvatussa ”linjapuheessaan” Tiitola nostaa esiin useita kiinnostavia aiheita, myös todella suuria. Ja kuten hän itsekin toteaa, nyt kun ne on sanottu ja julkaistu, niihin tulee myös sitoutua. Perinteisiin nojaavan lajin uudistaminen ei tule olemaan helppoa. Se vaatii vahvaa omaa visiota ja tärkeimpien vaikuttajien saamista siihen mukaan. Onnea ja menestystä, Antti Tiitola.