Päivitys Hiilineutraali Golfkenttä -laskentaan yhdistyksen PJ&TJ-päivillä

Sari Siitonen oli Teams-yhteydellä mukana Petri Jaatisen esityksessä.

Laskenta-asiantuntija Petri Jaatinen kertoi hiilijalanjäljen laskennan uusimmista päivityksistä. Petrin esityksessä oli Teams-yhteydellä mukana OpenCO2net Oy:n toimitusjohtaja Sari Siitonen. Hän lupautui kertomaan siitä, miksi laskennassa kannattaa huomioida scope 3:ssa mukana olevat pelaajien kulkemiset kentälle.

Osa kentistä, joilla hiilijalanjäljen laskenta on tehty haluaisi jättää pelaajien kulkemisen pois omista luvuistaan sillä perusteella, että kenttä ei voi siihen mitenkään vaikuttaa, ja sen osuus on liian merkittävä kentän hiilijalanjäljessä. Sari Siitonen avasi vastauksessaan EU:n vaatimuksia vastuullisuusraportoinnissa ja sen mukaan scope 3:ssa olevat asiat on oltava siinä mukana. Sari myös painotti, että raportointivelvollisuus koskee nyt vain suuryrityksiä, mutta oletettavaa on, että ajan myötä velvollisuus tulee myös golfkentille, joilla ympäristöasioilla on suuri rooli.

Esityksen aikana kuulijoiden joukosta kysyttiin, miten hiilijalanjäljen laskennan voisi myydä oman hallituksen jäsenille siten, ettei se näyttäisi vain viherpesulta.

Vastaus tähän on erittäin selkeä: Hiilineutraali Golfkenttä -laskenta perustuu kansainvälisiin standardeihin ja protokollaan, niihin samoihin, joita EU-direktiivit vastuullisuusraporteissaan jo vaatii. Näiden standardien ja protokollien ansiosta laskenta on vertailukelpoinen kansainvälisestikin. Laskennan luotettavuus perustuu scopeihin, jotka golfkenttien tapauksessa on räätälöity niiden toiminta tuntien. Näitä scopeja tulee olla ne kolme: Oman toiminnan suorat päästöt, ostoenergian epäsuorat päästöt ja kaikki muut epäsuorat päästöt. Huomioimalla nämä kaikki toimitaan EU:n vaatimalla tavalla ja tulokset ovat luotettavia.

Kahdella luvulla valinnanvaraa

Hiilineutraali Golfkenttä -laskennassa kentän hiilijalanjälki esitetään kahtena lukuna, joissa toisessa keskitytään kentän omiin toimiin ja toisessa lasketaan pelaajien kulkeminen mukaan. Kenttä voi itse päättää mitä lukua se haluaa kertoa jäsenilleen ja sidosryhmilleen. Toisaalta pelaajien kulkemisen mukaanottaminen antaa syyn pohtia ympäristöystävällisiä keinoja joukkoliikenteen tai autokannan muutoksella. Monilla kentillä on jo sähköautojen latauspaikkoja herättämässä pelaajien kiinnostusta sähköautoiluun. Ympäristö- ja vastuullisuusasioiden mukaanottaminen kentän imagoon tuo sille myös uusia kumppanuuksia, koska yritykset haluavat toimia vastaavan arvomaailman omaavien kumppaneiden kanssa.

Tehty mahdollisimman helpoksi

Suomen Golfkentät ry:n Hiilineutraali Golfkenttä -laskenta on hyvin organisoitu toiminta, joka ei rasita yrityksen resursseja. Tiedonkeruulomakkeet perustuvat vuosien kokemukseen ja laskenta-ammattilaiset antavat tarvittaessa neuvoja. Parhaimmillaan tietojen keruu vie vain yhden päivän, jonka jälkeen dataa päästään käsittelemään. Kenttämestarin lisäksi tiedonkeruulomaketta voivat täyttää myös toimitusjohtaja ja caddiemaster sekä ravintoloitsija. Uusi laskenta tehdään 2–3 vuoden välein, jotta laskennan yhteydessä annettavien, kentän hiilijalanjälkeä pienentävien ohjeiden teho voidaan nähdä.

Miksi tällaista laskentaa tehdään?

On hyvä muistuttaa miksi kasvihuonekaasuihin perustuvaa hiilijalanjäljen laskentaa tehdään. Syynä on ilmaston lämpeneminen, globaali ongelma, jota halutaan hidastaa. Jo nyt nähdään sen vaikutuksena ääri-ilmiöitä kuten kuivuutta, toisaalta kun sataa, vettä tulee kerralla poikkeuksellisia määriä. Näin tapahtuu jo meillä Suomessakin. Golfala haluaa tehdä oman osuutensa ilmaston lämpenemisen hidastamiseksi, yksi golfkenttä kerrallaan.

Mikäli vastuullisuusasiat ovat teidän golfkenttänne arvoissa mukana, harkitkaa ympäristöohjelman mukaanottamista.

Annamme mielellämme lisätietoja >

Takaisin PJ&TJ-päivien etusivulle >