PJ&TJ-päivien Open Forum:
​​​​​​​Golfkenttien kiinteistöveron korotus

Artikkelikuvana kenttänäkymä Hartola Golfista.

Monille kentille järkytyksenä tulleet kiinteistöveron korotukset olivat Open Forumin ensimmäisenä keskustelunaiheena. Sen alusti Nurmijärven Golfkeskuksen toimitusjohtaja Kari Piippo. Osalle kentistä korotus verovuodelle 2023 on ollut kaksin, viisin- tai jopa kymmenkertainen, osalle vieläkin enemmän. Joillekin kentille muutoksia ei ole tullut lainkaan. Tästä syystä kentät ovat joutuneet eriarvoiseen asemaan.

Teamsin välityksellä keskusteluun osallistui myös KHT-tilintarkastaja, oikeustieteen lisensiaatti Pasi Puranen, joka työkseen hoitaa mm. yritysten verovalituksia. Puranen on lupautunut avustamaan golfkenttiä kiinteistöveroasiassa. Hänen mukaansa vuonna 2021 verottaja teki tietoisen päätöksen kiinteistöverotuksesta golfkenttien osalta. Sen päätöksen vaikutukset näkyvät nyt kenttien 2023 verotuksessa. Korotukset ovat Purasenkin mukaan olleet poskettomia vuoteen 2022 verrattuna. Oikeudelliselta kannalta asian tekee mielenkiintoiseksi se, että verottaja ei ole tehnyt tätä linjamuutosta kaikkia golfkenttiä koskien. Puranen ohjeistaa kenttiä vertaamaan 2023 verotuspäätöstä vuoden 2022 vastaavaan ja erityisesti kiinnittämään huomiota maapohjan verotusarvoihin, joihin tämä korotus on ensisijaisesti liittynyt. Verottaja pyrkii nyt siis yksipuolisesti tätä arvoa moninkertaistamaan. Korotus koskee pääosin kenttiä, jotka omistavat kentän maa-alueen. Tosin mahdollista on, että mikäli kenttä sijaitsee vuokramaalla, maapohjan omistaja tulee korotuksen johdosta nostamaan maksuja golfkentälle tai ehdottamaan vuokrasopimukseen muutosta.

Verottaja kokeilee rajojaan
Pasi Purasen mielestä verottajan yksipuolinen päätös testaa rajoja – ja on hyvin mahdollista, että nämä rajat on ylitetty. Se on tietysti valituksen perustana, mutta huono puoli on se, että lopullisen päätöksen tekee oikeuslaitos. Puranen kehottaa kaikkia niitä kenttiä, joita korotus koskee, tekemään kiinteistöverotusta koskevan oikaisuvaatimuksen. Vaatimus tulee tehdä kenttäkohtaisesti ja huolellisesti. Mielellään asiantuntijoiden kanssa, jotta sekä juridiset että näyttöön pohjautuvat asiat tulevat riittävällä tarkkuudella huomioitua. Kyseessä on hallinnonalan oikeudenkäynti – Suomi vastaan golfkenttä, ja jokainen verotuksen oikaisulautakunnan päätös on tapauskohtainen, Puranen arvioi. Oikaisumenettely tullee kestämään noin 12 kk, jonka jälkeen vuorossa ovat eri tason hallinto-oikeusasteet, eli vuosien taistelu saattaa olla luvassa.
Pasi Puranen on mukana Nurmijärven Golfkeskuksen oikaisuvaatimuksen teossa ja hän esittää sen pohjalta kysymyksen. Onko se realismia, että Nurmijärven maapohjan arvo on viime vuodesta viisinkertaistunut? Veropäätöksen 2023 keskiössä on siis kohta suurten pinta-alojen vähennys, joka nyt on verottajan päätöksellä poistettu.

Case Golf Talma
Toimialaa läheltä seuraavat muistavat vuoden takaisen uutisen, jossa Golf Talma sai lähes puoli miljoonaa takaisin valitettuaan verottajan määräämistä kiinteistöveroista.
Kentän nettisivuilla olevan uutisen mukaan Golf Talma Oy:n suurin yksittäinen kuluerä on vuosikausia ollut kiinteistövero. Vuosina 2013-2021 veroa on maksettu keskimäärin n. 74 600 euroa vuodessa.
Vuoden 2019 lopulla yhtiö laati yhteistyössä asianajotoimisto Roschierin verojuristien Mika Ohtosen ja Roope Vikströmin kanssa valituksen yhtiön kiinteistöverokohtelusta verotuksen oikaisulautakunnalle. Käsittely oikaisulautakunnassa kesti lähes kaksi vuotta, mutta odottaminen kannatti, sillä päätös oli yhtiön kannalta erittäin myönteinen.
Päätöksen mukaisesti Golf Talma Oy saa veronpalautuksia verovuosilta 2014–2021 yhteensä n. 460 000 euroa ja vuonna 2022 kiinteistövero asettuu noin 17 000 euron tasolle. Tulevaisuudessa veron määrään vaikuttavat tietysti Sipoon kunnan kiinteistöveroprosentti, mahdollisesti muuttuva Talman alueen kaavoitustilanne sekä valtiovarainministeriössä valmisteilla oleva kiinteistöverouudistus.

Verotusarvon määrittäminen
Alla olevien Valtiovarainministeriön kiinteistöverouudistusta koskevien linkkien kautta käy selville, että uudistuksessa halutaan muuttaa perinteistä laskentakaavaa lähemmäksi todellista markkinahintaa. ”Toteutetaan maapohjien ja rakennusten arvostamisperusteiden uudistamisen edellyttämät muutokset. Uudistuksella korjataan kiinteistöjen verotusarvojen ja käypien arvojen eriytyminen toisistaan. Uudistus toteutetaan pitkillä siirtymäajoilla. Kiinteistöveron muutokset ovat kohtuullisia kiinteistön omistajille.”
Edellä olevaan lainaukseen viitaten on erikoista, että muutokset ovat kenttäyhtiöille olleet näin rajut, veron korotukset jopa viisin-kymmenkertaiset. Nurmijärven Golfkeskuksen toimitusjohtaja Kari Piippo perää maapohjan hinta-arviolle perusteita. Verottajan arvioima summa on hänen mukaansa viisinkertainen kenttäyhtiön asiantuntijalta saamaan vertailulukuun. NGK:n oikaisuvaatimuksen yhtenä perusteena käytetään kentän todellista neliöhinta-arviota. Toinen peruste on suurten pinta-alojen vähennys, jonka verottaja on poistanut. Kolmantena oikaisuperusteena on kentällä olevat metsäalueet (n. 20 ha), joita ei aiemmin ole kiinteistöveron laskennassa vähennetty, mutta nyt valitusprosessin osana ne tullaan myös käsittelemään.

Vaikka toimiala ei nyt yhdessä rintamassa voi vaikuttaa verottajan päätöksiin, on silti haluttu viedä viestiä ongelmasta päättäjille. Suomen Golfliiton puheenjohtaja on lupautunut välittämään kenttäyhtiöiden huolen valtiovarainministeriöön ja kaikki toimialajärjestöt ovat tukemassa kenttiä niiden prosessissa. Tietoa ja asiantuntijoita on hyödynnettävissä.
​​​​​​​