Tuusula Golf on vastuullinen toimija

Vanha viisaus kertoo, että kaikkea mitä voi mitata, voi myös parantaa. Hiilineutraali golfkenttä
​​​​​​​-hankkeessa lasketaan golfkenttien hiilijalanjälki, jotta sitä voidaan sen jälkeen pienentää – yksinkertaista ja toimivaa. Tuusulan Golfklubin hiilijalanjälki laskettiin vuoden 2020 tiedoilla ja tuloksen julkistaminen suoritettiin klubitalolla keskiviikkona 8.6.2022. Paikalla olivat Tuusula Golfin edustajina kenttäyhtiön puheenjohtaja Risto Wuorio, toimitusjohtaja Timo Mansnerus sekä palvelupäällikkö Janne Hartemo ja hankepuolelta Tommy Skogster ja Petri Jaatinen.

Tilaisuuden tarkoituksena oli julkistaa Tuusula Golfin oman hiilijalanjäljen koko, sekä avata yksityiskohtaisemmin mistä luku koostuu. Myös vertailu muihin kenttiin herätti kiinnostusta. Julkistustilaisuuden aluksi hankkeen johtajana toimiva Tommy Skogster kertasi mistä kaikki sai alkunsa ja kenen toimesta. Yhtenä merkittävänä taustavaikuttajana nostettiin esiin kansainvälistäkin arvostusta saanut ympäristöasiantuntija Jouni Keronen. Laskenta-asiantuntija Petri Jaatinen jatkoi esitystä avaamalla laskentaperiaatteita ja -menetelmiä, sekä scouppien määrittelyä. – Laskennassa käytetään kansainvälisestikin hyväksyttyjä standardeja, jotta tulokset olisivat kansainvälisesti vertailukelpoisia, Jaatinen painottaa.

Tuusulan golfkentän hiilijalanjälki on 106/368 t CO2ekv
Kentän hiilijalanjäljen laskentaraportissa käytetään näitä kahta lukua, sillä ensimmäinen luku kertoo kentän toiminnoista, joilla on todettu olevan vaikutusta hiilijalanjälkeen ja toinen luku sisältää myös kentälle saapuvien pelaajien vaikutuksen siihen. Mihin noita lukuja voisi verrata? Sopivat vertailuluvut löytyvät Sitran verkkosivuilta ja kertovat esimerkiksi, että tavallisen kuluttajan keskimääräinen hiilijalanjälki on 10,3 t CO2ekv vuodessa. Tuusula Golfin kokonaishiilijalanjälki vastaa siis noin 35 kansalaisen vuosittaista hiilijalanjälkeä, tai jos pelaajien liikkuminen kentälle jätetään pois, hiilijalanjälkeä voidaan verrata alle 10 kansalaisen vastaavaan jälkeen. – Vertailussa muihin suomalaisiin kenttiin mikään ei korostu, arvioi laskenta-asiantuntija Petri Jaatinen. – Luvut ovat kaikkinensa keskiarvoa hieman paremmat, hän lisää.

Tietoja voidaan hyödyntää laajasti
Hankkeen edustajat toivoivat, että laskentatuloksen saatuaan kenttä hyödyntäisi lukemaa kaikessa toiminnassaan. Raportti kertoo kentän monien eri toimintojen vaikutuksen sen hiilijalanjälkeen, joten jokaista lukua voi vuosittaisessa päätöksenteossa arvioida. Esimerkki, jota on yleisesti käytetty kertoo diesel-käyttöisistä kentänhoitokoneista, joissa alettiin hyödyntää Nesteen uudistuvaa MyDieseliä. Työkoneiden hiilijalanjälki pieneni tällä muutoksella noin 90 %. Kentänhoitokoneiden kehityssuunta onkin selvästi hybridi- ja täyssähköisiin versioihin, joten oikeita päätöksiä tekemällä asioihin voi vaikuttaa.
Sähköenergian käytössä Tuusula Golf on jo vastuullinen toimija, ja koska sähkö tuotetaan tuulivoimalla, on sen hiilijalanjälkivaikutus pyöreä nolla. Hyvä Tuusula.
Klubin seinälle tullaan ripustamaan mittauksesta kertova kunniataulu ja itse mittausraportista lisätietoja saa pyydettäessä. Laskenta uusitaan 2-3 vuoden välein.

Lisätietoja antavat:
Tuusula Golfin toimitusjohtaja Timo Mansnerus, puh. 040 760 8090
Hiilineutraali Golfkenttä, asiantuntija Petri Jaatinen, puh. +358 400 821 673