Yhdistyksen ydintehtävät

Teimme viime syksynä kyselyn kenttäyhtiöiden päättäjille siitä, mitkä ovat yhdistyksen ydintehtävät 2024. Annoimme valmiit vaihtoehdot ja vastauksia saatiin peräti 58 kpl, enemmän kuin koskaan aiemmin. Kysely oli siis erittäin onnistunut ja kattava.

Vastauksissa annettiin vaihtoehdolle sen tärkeys yhdestä viiteen. Yksi oli vähemmän tärkeä ja viisi erittäin tärkeä. Näin saatiin jokaiselle vaihtoehdolle sen tärkeysarvo. Kysymyksiä oli kaikkiaan 15 ja tässä vastausten TOP 7.

TÄRKEYSARVO 4,03

Kenttäyhtiöiden juridiselle neuvonnalle on yhdistyksessä jo pitkät perinteet.

TÄRKEYSARVO 4,03

Viime vuonna aiheen parissa järjestetty onnistunut PJ&TJ-päivä vaikutti vastauksiin.

TÄRKEYSARVO 3,97

Koulutus on aina hyväksi operatiivisen johdon lisäksi myös puheenjohtajille.

TÄRKEYSARVO 3,97

Kenttien päättäjien mielestä Suomi-Golfin hallintorakenteiden uudistamista tulee miettiä.

TÄRKEYSARVO 3,83

Ympäristöasiat nousevat vääjäämättä merkittävään rooliin yritystoiminnassa.

TÄRKEYSARVO 3,81

Viranomaismääräysten ja lainsäädännön seuraaminen koettiin yhdistyksen tärkeäksi tehtäväksi.

TÄRKEYSARVO 3,76

"Yhden luukun" periaatetta tässäkin siis tavoitellaan.

Tällaisessa kyselyssä vastausvaihtoehtojen välille ei synny suuria eroja mutta ne antavat silti suuntaviivat toiminnan kehittämiselle Suomen Golfkentät ry:ssä.

Loput 8 kohtaa järjestyksessä listattuna:

• Talousasioiden koulutus, keskiarvo: 3,52

• Hallitustyöskentelyn koulutus, keskiarvo 3,43

• Hyvän hallintotavan neuvonta, keskiarvo 3,43

• Golfyhteisöillä on yksi perusmaksu, jonka puitteissa ne käyttävät Suomi Golfin palveluvalikosta valitsemiaan tuotteistettuja tukipalveluja, keskiarvo 3,43

• Riskienhallinnan neuvonta, keskiarvo 3,41

• Henkilöstöhallinnon neuvonta, keskiarvo 3,29

• Golfyhteisöille tuotettavat palvelut ovat osin maksullisia, keskiarvo 3,29

• Golfyhteisöillä on niiden liikevaihtoon perustuva jäsenmaksu, keskiarvo 3,10

Suurkiitos kaikille vastanneille, myös vapaapalautteita annettiin runsaasti.