Espoo Golf uudistuu – kohti yhtä yhtenäistä Espoo Golfia

Espoon Golfseura + Gumböle Golf = Espoo Golf

Vaikka Espoo Golfin viime vuosi on ulospäin näyttäytynyt varsin tavanomaisena golfkautena, on päivittäisen toiminnan taustalla lähes vuoden verran työstetty Espoo Golfin strategista brändiuudistusta. Tämä projekti liittää kolmen eri toimijan toiminnan, eli Espoon Golfseuran, Gumböle Golf Oy:n sekä Gumböle Golf Ry:n *, yhteisen Espoo Golfin brändin alle. Projekti on Suomi Golfissa hyvin ainutlaatuinen, sen yhdistäessä kahden erilaisen seuran, kentän, historian ja kulttuurin uudeksi asiakkaitaan entistä paremmin palvelevaksi kokonaisuudeksi.

‘’Yhdistymisen tausta juontaa juurensa historiaan, sillä ensimmäisen kerran toiminnan laajentamista mietittiin jo 90-luvun alussa. Tästä laajennusprojektista sai lopulta alkunsa Gumböle Golf. 2010-luvulle siirryttäessä kiristynyt kilpailu vaikeutti molempien seurojen toimintaa ja kannattavuutta. Ratkaisuksi tähän lähdettiin yhdessä hakemaan ratkaisuja liiketoiminnan tehostamiseksi ja sitä kautta kustannusäästöjen saavuttamiseksi sekä ennen kaikkea palveluiden ja toiminnan kehittämiseksi. Tärkeimpänä ajatuksena taustalla oli, että halusimme parantaa palveluita kaikille pelaajillemme, ensisijaisesti tietenkin osakkaillemme ja varsinaisille jäsenillemme’’, pohjustavat Espoon Golfseuran entinen pitkäaikainen hallituksen puheenjohtaja Kimmo Karvinen sekä Gumböle Golfin hallituksen puheenjohtaja Håkan Blomberg.

Yhteistyötä molemmat seurat ovat siis tehneet pidemmän aikaa. Myös Espoo Golfista on puhuttu jo jonkin aikaa, ensimmäisen kerran peräti 90-luvulla. Nyt tehdyn strategisen brändiuudistuksen myötä oli kuitenkin aika ottaa askel pidemmälle ja Espoon Golfseuran ja Gumböle Golfin aidosti yhdistää voimansa. Jatkossa Espoo Golfilta on siis lupa odottaa paljon enemmän.

Kun kahdesta tulee yksi

Espoo Golfin strategisen brändiuudistuksen projekti käynnistettiin viime vuoden toukokuussa aloitetulla strategiatyöllä. Espoo Golfin kumppanina läpi projektin toimi suomalainen luova golftoimisto 2Up Golf Agency. ‘’Tahtotilana taustalla oli halu konkreettisesti selkeyttää ja yhtenäistää toimintaa. Halusimme luoda uusia toimintatapoja ja tehdä asioita järkevämmin’’, avaa Espoo Golfin toimitus-/toiminnanjohtaja Andrea Nyman. Alusta asti oli selvää, että uudistusprojektiin haluttiin sitouttaa vahvasti myös kaikki jäsenet, sillä jäsenet muodostavat Espoo Golfin perustan. Siksi prosessi käynnistettiin jäsenkyselyllä, jonka jälkeen syvennyttiin strategiakartoitukseen ja Espoo Golfin tulevaisuuden vision kirkastamiseen.

Strategiatyön myötä Espoo Golfin tapa toimia kirkastui. ‘’Halusimme helpottaa myös pelaajiemme arkea ja hyvänä esimerkkinä tästä toimii se, että nyt kolmien eri kotisivujen sijasta meiltä löytyykin yhdet kotisivut, yksi ajanvarausjärjestelmä ja yksi yhteinen toiminnanohjausjärjestelmä’’, kertoo Nyman. Tulevaisuudessa Espoo Golf pyrkii rohkeasti uudistamaan tapaa, jolla golfyhteisöä kehitetään, mahdollistaen myös pelaajille joustavampia ja nykyaikaisempia mahdollisuuksia olla mukana toiminnan kehittämisessä. ‘’Haluamme esimerkiksi tarjota jokaiselle pelaajalle mahdollisuuden kehittää omannäköisen tapahtuman, oman intohimon pohjalta. Tärkeää on, että Espoo Golf ja sen toiminta ovat aidosti meidän pelaajiemme näköistä’’, korostaa Nyman.

Meidän kaikkien Espoo Golf

Strategiatyön valmistuttua syksyllä 2022 Espoo Golfissa syvennyttiin 2Up Golf Agencyn johdolla uuden brändin kehittämiseen. ‘’Kulmakivenä oli saada rakennettua Espoo Golfin brändi aidoksi, molempien seurojen historiasta parhaita paloja ammentavaksi, raikkaaksi, pääkohderyhmille resonoivaksi, omilla kilpailuvalteillaan ja persoonallaan erottuvaksi kokonaisuudeksi’’, kertoo 2Up Golf Agencyn projektijohtaja ja toimitusjohtaja Taija Viklund. ‘’Haluamme tehdä asiat vähän eri tavalla kuin muut, Espoo Golfin tavalla. Lisäksi haluamme rohkeasti ottaa roolin, että me olemme Espoo Golf – espoolaisille. Kenttä, jonka seudulle muuttavat tietävät ja yhteisö, johon he haluavat kuulua’’, täydentää Nyman. ‘’Tavoitteena on, että Espoo Golf on yhtä kuin golf ja golfaaminen Espoossa – erilaiset kohderyhmät huomioiden’’, Karvinen lisää.

Näin syntyi uudistunut Espoo Golf – monipuolinen, rohkea, eteenpäin katsova, asiakaslähtöinen yhteisö. Kahden itsenäisen, juuriltaan ja sydämeltään espoolaisen golfkentän liitos ja espoolaisen golfin uusi luku – golfarien naapurissa, golfarjen sydämessä. Näemme tulevaisuuden, jossa kaksi on yhtä kuin yksi, sanojen kaikissa merkityksissä.

Pitkäjänteisellä brändiin panostamisella pyritään ajan saatossa saamaan kaivattua vetovoimaa jäsenhankintaan, strategista kilpailuetua, uusia yrityskumppaneita sekä elinvoimaa Espoo Golfille. ‘’Haluamme saada Espoo Golfin brändin tunnetuksi myös muille kuin golffareille, meidän ‘’naapureille’’, sekä saada myös uusia pelaajia löytämään lajin pariin juuri Espoo Golfissa. Haluamme että kaikki pelaajat, niin omat kuin vieraat, tuntevat itsensä aina tervetulleiksi meille’’, Nyman kertoo. Ja tämä kaikki kiteytyy hyvin myös Espoo Golfin missiossa. Uudistuneen Espoo Golfin missiona on olla Espoon helpoiten lähestyttävin golfyhteisö, joka valloittaa lähialueen golffarit ja toimijat puolelleen urbaanin sijainnin, avoimen ilmapiirin, erinomaisen pelaajapolun ja jatkuvan kehittämisen yhdistelmällä.

Rohkea, uudistuva ja sydämeltään espoolainen golfyhteisö

‘’Olemme erittäin tyytyväisiä lopputulokseen, projekti ei olisi voinut paremmin sujua. Kiitos Espoon Golfseuran ja Gumböle Golfin hallituksen jäsenille, jotka olivat mukana meidän Espoo Golf työryhmässä, sekä erityiskiitos 2Up Golf Agencylle, jota ilman emme olisi saaneet näin hienoa lopputulosta aikaiseksi. Olemme otettuja ennen kaikkea siitä, miten projektitiimi osasi vetää yhteen ja löytää ne meidän jutut, niistä monista, monista keskusteluista. Tästä tuli meidän Espoo Golfin näköinen juttu! Olemme super tyytyväisiä lopputulokseen’’, iloitsee Andrea.

Golfkeskuksen tulevaisuuteen oleellisesti vaikuttavat projektit ottavat usein aikaa. Espoo Golfin työryhmä on tyytyväinen, että uudistusprojekti tehtiin rauhassa ajan kanssa eikä lanseerauksen kanssa turhaan kiirehditty. ‘’Tulevalla kaudella brändiuudistuksen ja muidenkin toimenpiteiden avulla tavoitteenamme on erottua positiivisella Espoo Golfin tavalla joukosta ja nostaa yhteisömme arvostus takaisin tasolle, mikä sen pitäisi olla’’, toteaa Blomberg. ‘’Tästä alkaa Espoo Golfin tarina. Pysykää kuulolla’’, päättää Nyman.