Kassavirtakoulutus antoi hyvän työkalun golfkentän toimitusjohtajalle

Suomen Golfkentät ry:n organisoima kenttäyhtiön kassavirtakoulutus tuli päätökseen 8.11. pidetyssä webinaarissa. Sen kouluttajana toimi auktorisoitu liikkeenjohdon konsultti Riku Lehtinen. Hän on Liike-elämän ja johdon konsultit LJK ry:n jäsen sekä talousmallinnuksen ja yrityssuunnittelun asiantuntija. Mukaan koulutukseen lähti 14 golfkenttää ja niistä kaikkiaan 20 henkilöä. Palaute koulutuksesta on ollut pääosin hyvää, kertoi SGK:n hallituksen jäsen Arttu Pulkkinen, joka yhdessä Kimmo Siraisen kanssa laati koulutusohjelman. Koulutus tapahtui Teamsin välityksellä, ja kaksi tilaisuutta järjestettiin jo tämän vuoden huhtikuussa ja kolmas, viimeinen vastikään 8.11.

Kassavirtalaskenta on työkalu, jolla ennustetaan yhtiön käytössä olevan rahan määrää. Ennuste perustuu tiedossa oleviin tulo- ja menovirtoihin tehdyn budjetin perusteella. Kassavirtalaskelmassa huomioidaan muuttuneet olosuhteet, mikäli myynnissä jäädään tavoitteista, voidaan kulupuoleen nopeasti reagoida. Syyskaudelle suunnitelluista kentänkorjaustoimista voidaan luopua, mikäli ennuste kertoo ettei tulorahoitus riitä. Tai kentänkorjaustoimia voidaan aikaistaa vuodella, mikäli myynnissä on onnistuttu yli budjetoidun.

Jokainen kenttä joutui koulutuksen aikana rakentamaan annettujen ohjeiden perusteella oman kassavirtalaskenya-työkalun ja Riku Lehtinen kommentoi niiden antamia tietoja viimeisessä Teams-palaverissa. Kenttien tietoja käsiteltiin nimettöminä, eikä niitä julkisteta ryhmän ulkopuolisille. Yleisnäkemys oli, että kenttien omavaraisuusaste on edelleen hyvällä tasolla, ja Rikun mielestä monilla kentillä on liian kunniahimoinen lainanlyhennysohjelma. Lainojen maksun sijaan hän investoisi vuosittain enemmän kenttien korjausrakentamiseen.

Kenttien ja siis koko toimialan yhteisenä haasteena on ulkopuolisen rahoituksen saaminen. Riku Lehtisen mielestä ongelma on laajempi ja koskee muitakin toimialoja kuin golfkenttiä.


Riku Lehtinen kommentoi Honour-lehden haastattelussa koulutukseen osallistuneita kenttiä.

Millaisena näet Kassavirtakoulutukseen osallistuneiden kenttäyhtiöiden taloustilanteen? Tasapainoisen, positiivista kassavirtaa kerryttävän kuvan sain kaikista. ”Sitä saa mitä mittaa”!

Mainitsit viimeisessä tapaamisessa, että osalla kenttiä on liian kunnianhimoinen lainanlyhennysohjelma. Kaipasit niiden sijaan investointeja kenttään. Jos vain vakuudet kestävät, niin suosittelen maltillisempia lainojen lyhennysohjelmia ja enemmän kassavirtaa käytettäväksi perusparannus-, ylläpito- ym. investointeihin. Tässä on monella epäsuhta: kenttäinvestoinnit ovat hyvin pitkäaikaisia, mutta lainojen lyhennysohjelmat aivan liian nopeita. Ymmärrän kyllä lyhyet lainojen lyhennysohjelmat, jos kyseessä olisi koneisiin tai rakennuksiin otetut lainat, mutta maasto-infrainvestoinnit!

Rahoitus koetaan monilla kentillä haasteeksi. Miten kenttäyhtiöiden rahoitustilannetta voitaisiin parantaa? Rahoittajat ymmärtävät vuosi vuodelta yhä paremmin kassavirtalaskelmia!

Moni kenttä suunnittelee tällä hetkellä vastikemaksujen reilua korotusta. En suosittele muuten kuin hyvin maltillisesti, ainakaan näinä aikoina. Ongelma ei ole kassavirroissa, nehän ovat yleisesti ottaen hyvällä tolalla tällä porukalla. Ongelma ei yleisesti ottaen ole myöskään suurista poistoista johtuvista tappiollisista tilinpäätöksistä, ainakin tämän porukan isot omat pääomat kestävät kyllä tappioita ainakin jonkin aikaa. Pullonkaula on siinä, että aika monen kassavirrat valuvat liikaa lainojen lyhennyksiin eikä investointeihin tahdo riittää rahaa. Tämä on rankkaa yleistystä, kenttäkohtaiset erot ovat toki isoja.

Riku Lehtinen tarjosi esityksensä päätteeksi palvelujaan mukana olleille kentille jatkossakin ja uskoi nimellään tuotettuilla raporteilla olevan painoarvoa myös rahoitusneuvotteluissa.

Iso kiitos vielä kerran Riku Lehtiselle hyvästä koulutuksesta ja Kimmo Siraiselle ja Arttu Pulkkiselle sen järjestelyistä. Kiinnostus uuteen kurssiin selvitetään vuodenvaihteen jälkeen.

Suomen Golfkentät ry