Minor Use –kasvinsuojeluvalmisteiden käyttölupia jatketaan

SGK on hakenut jo vuodesta 2018 golfkentillä käytössä olleille Minor Use -kasvinsuojeluvalmisteille jatkolupaa. Minor Use tarkoittaa vähäisen käytön lupaa ja on voimassa vain määräajan. Nyt haetussa luvassa on kyse jo aiemmin voimassa olleiden lupien hallinnollisesta jatkosta.

TUKES:in mukaan valmistelupia voidaan jatkaa hallinnollisesti, mikäli tehoaineen arviointi on vielä kesken EU-tasolla tai valmisteen arviointi on kesken pohjoisella vyöhykkeellä/Suomessa. Näiden kolmen valmisteen tapauksessa tehoaineen arviointi on vielä kesken EU:ssa. Kun tehoainearviointi valmistuu, tulee luvan varsinaisen uudelleenhyväksymisen hakemisen aika.

Jatkoluvan Minor Use -käytölle saaneet kasvinsuojeluvalmisteet ovat:

  • Comet Pro
  • Juventus 90
  • Librax

Suomen Golfkentät ry on kenttäyhtiöiden edunvalvoja ja sen yhtenä muotona on ollut kentänhoitoon liittyvien asioiden edistäminen. Luvan piirissä olevia kasvinsuojeluaineita käytetään vain erikoisolosuhteissa, kun muut hoitotoimet eivät tehoa.


Suomen Golfkentät ry suosittaa ja kannustaa jäsenyhtiöitään harkitsevaiseen ja vastuulliseen kasvinsuojeluaineiden käyttöön, integroidun kasvinsuojelun periaatteiden mukaisesti.