Yhdistyksen kevätkokous 2023

Yhdistyksen jäsenille tarkoitettu tilaisuus.

Aika: Tiistaina 25.4.2023 klo 16.00
Paikka: Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki, kokoustila Kuusikko (www.hotelhaaga.fi)
Pyydämme ennakkoilmoittautumisia tarjoilun järjestämiseksi timo.mansnerus@elisanet.fi

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
5. Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta
6. Käsitellään yhdistyksen tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä kalenterivuodelta sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
7. Kokouksen päättäminen