Yhdistys edustettuna toimialan työnantajajärjestössä!

Paltan syyskokous on tehnyt päätökset liiton hallituksen kokoonpanosta vuodelle 2024. Hallituksen puheenjohtajana valittiin jatkamaan Telia Finlandin toimitusjohtaja Heli Partanen. Partanen on toiminut Telia Finlandin toimitusjohtajana vuodesta 2020 ja Paltan hallituksen jäsenenä vuodesta 2021 sekä puheenjohtajana vuodesta 2023. Varapuheenjohtajiksi valittiin Digi Finlandin toimitusjohtaja Mirva Antila ja T-Median toimitusjohtaja Harri Leinikka. Hallituksessa on myös golftoimialan edustaja.

Antti Ahti, Oy Nordgolf Ab

Paltan hallitukseen valittiin golftoimialan työnantajien edustajaksi Suomen Golfkentät ry:n hallituksen jäsen, toimitusjohtaja Antti Ahti, Oy Nordgolf Ab.

Palvelutalous tarvitsee menestyäkseen osaavaa työvoimaa, kilpailukykyiset työmarkkinat, palvelut huomioivaa vienti- ja innovaatiopolitiikkaa sekä uudistumiseen rohkaisevaa sääntelyä. Palvelualat ovat merkittävässä roolissa ilmastoratkaisujen luomisessa, kerrotaan Paltan sivuilla.

Palta uudistaa työelämää vastuullisesti kehittämällä työehtosopimusten sisältöjä ja ajamalla työehtojen määräytymistä yritys- ja työpaikkakohtaisesti.