TIETOSUOJASELOSTE


Yleistä

Honour.fi -verkkosivuston omistaa Suomen Golfkentät ry.

Suomen Golfkentät ry on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa tietojen käsittelyyn.

Tällä tietosuojaselosteella kerromme asiakkaillemme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Tässä tietosuojaselosteessa puhuessamme ”Sinusta” tarkoitamme ketä tahansa henkilöä, joka antaa sivustomme käyttöön tietoja itsestään. ”Sivustolla” tarkoitamme kaikkia honour.fi -domainin sivuja.

Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havainnoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.

Käytämme tietoja:

  • Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen


Rekisterin nimi

Honour.fi -asiakasrekisteri. Rekisteri koostuu useammasta alarekisteristä.

Yhdistyksen tiedot

Suomen Golfkentät ry
Y-tunnus 1810933-8
Valimotie 10
00380 Helsinki
Kuluttajapalvelu: 040 760 8090
Sähköposti: toimisto@sgky.fi

Verkkolasku

OVT: 003718109338

Operaattoritunnus: 003710948874

Laskut sähköpostitse: toimisto@sgky.fi

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Suomen Golfkentät ry,

Y-tunnus 1810933-8
Valimotie 10
00380 Helsinki

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Timo Mansnerus
toimisto@sgky.fi
040 760 8090

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla: info@honour.fi

Asiakastietoihin on pääsy vain Suomen Golfkentät ry:n vastuuhenkilöillä, jotka on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti. Kukin näkee asiakastietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset. Lisää kolmansista osapuolista voit lukea kohdasta ”Henkilötietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille”.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen ja käyttäminen

Keräämme, tallennamme ja käsittelemme antamiasi tietoja uutiskirjeen tilauksen yhteydessä ja hoitaaksemme yhdistyksen jäsenkentille tarkoitettua viestintää. Tätä viestintää varten pyydämme yhteystiedot jäsenkentiltä.

Luovutamme henkilötietoja ulkopuolisille tahoille ainoastaan siinä tapauksessa, että laki sen sallii, esimerkiksi sopimuksen toteuttamis- tai markkinointitarkoituksessa, laskutuksen vuoksi tai jos asiakas on antanut siihen etukäteen suostumuksensa. Palveluntarjoajamme saavat käyttää näin luovutettuja tietoja pelkästään tehtäviensä suorittamiseen.

Tietojen kerääminen markkinointitarkoituksiin

Käytämme tietojasi honour.fi-sivuston kautta tekemiesi vierailujen toteuttamisen ohella myös seuraaviin tarkoituksiin:
• ilmoittaaksemme sinulle tietyistä tuotteista ja markkinointikampanjoista
• suositellaksemme sinulle tuotteita tai palveluita, jotka saattavat kiinnostaa sinua.

Käytämme tähän tarkoitukseen saatavilla olevia tietoja, kuten esimerkiksi sähköpostiviestejä koskevia vastaanotto- ja lukemisvahvistuksia sekä tietoja, jotka koskevat käyttämääsi päätelaitetta, internetyhteyttä, käyttöjärjestelmää, selainta, alustaa, verkkosivustolla vierailun päivämäärää ja kellonaikaa sekä katselemiasi tuotteita, ja tietoja, jotka olemme saaneet sinulta (mukaan lukien automaattisesti lähetetyt tai tuotetut tiedot). Voit kieltää milloin tahansa henkilötietojesi käyttämisen markkinointitarkoituksiin tai yksittäisiin toimenpiteisiin. Voit milloin vain perua uutiskirjeen tilauksen tai tuotearvosteluita pyytävät sähköpostit uutiskirjeiden loppuosasta. Tai voit pyytää listalta poistamista lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@honour.fi

Henkilötietojen säilytys ja suojaaminen

Tietojen suojaaminen

Kaikki henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä. Suomen Golfkentät ry säilyttää asiakastietoja Suomessa. Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä mm. tiedon konsolidointi, minimointi, pseudonymisointi, anonymisointi ja enkryptaus. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi. Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida Suomen Golfkentät ry:n järjestelmistä. Poisto- ja anonymisointitoimenpide ovat peruuttamattomia, emmekä voi palauttaa poistettuja asiakastilejä.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

• Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei.
• Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen.
• Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme.
• Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä • jatkuvuuden varmentamiseksi.

Jos emme pysty jotain tietoa poistamaan järjestelmistämme, ilmoitamme siitä aina asiakkaalle ja perustelemme syyn.

Rekisterin suojaus

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Suomen Golfkentät ry:n sisäisen verkon käyttöoikeuksia. Käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin ja edellyttää henkilökohtaisten käyttäjätunnusten käyttöä. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla.

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden takia, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas rekisteröityy palveluun, tilaa uutiskirjeen tai on yhdistyksen jäsenkentän osakas tai jäsen.

Sähköiseen suoramarkkinointiin (sähköposti- ja tekstiviestimarkkinointi) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaana Sinulla on oikeus:

• Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista.
• Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista.
• Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi, milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme (info@honour.fi). Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi luotonantotiedot) tai oikeus.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

Tallennettujen tietojen saaminen

Voit pyytää Suomen Golfkentät ry:n järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä sähköpostilla: toimisto@sgky.fi

”Tietojen kerääminen, käsitteleminen ja käyttäminen” -kohdasta löydät tarkempaa tietoa keräämästämme ja tallentamastamme henkilötiedosta.

Henkilötietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Käyttämämme kolmannen osapuolen työkalut ja niiden keräämät tiedot:

• Mainonnan työkalut: Facebook (sis. Instagram-mainonnan), Google (sis. Google Ads)
• Analytiikkatyökalut: Google Analytics
• Uutiskirjeen lähettäminen

Suomen Golfkentät ry huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Kolmansien osapuolten tietojenkäsittelyn tason varmistuskeinoina ovat Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet tai muu tietosuoja-asetuksen mukainen hyväksytty tapa.

Evästeet ja niiden käyttö

Käytämme evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Käytämme näitä tekniikoita toimintojen toteuttamiseen, personointiin sekä analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen.

Toiminnallisia evästeitä ja paikallista varastoa käytetään mm. asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen, toimitusaika-arvioihin ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden ja paikallisen varaston käyttö ja niiden käytön hyväksyminen ovat pakollisia. Palvelimen asettamat toiminnalliset evästeet ja paikallisen varaston muuttujat säilyvät selaimessa 15 min – 24 kk, ellei niitä erikseen poisteta selaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet ja paikallisen varaston muuttujat uudelleen selaimen sen salliessa.

Analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käytetty tieto on anonymisoitua aina kun se on mahdollista. Muutoin käsittelemme tietoja henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaan kohdentavia tietoja, kuten IP-osoitteen. Myös tunnisteet, jotka on yhdistetty asiakkaaseen jollakin tapaa, käsitellään henkilökohtaisena tietona. Analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käytettyjen tunnisteiden voimassaoloaika on 30 s – 24 kk. Hyödynnämme Google Analyticsia mm. sivustomme käyttöön, suosittuihin tuotteisiin, trendeihin ja myyntiin liittyvässä analytiikassa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua. Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä.

Muut analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käyttämämme tekniikat, kuten kuvapistetunnisteet auttavat meitä ymmärtämään paremmin asiakkaidemme käyttäytymistä ja kertovat meille mitkä tuotteet asiakkaitamme kiinnostavat ja mitkä toiminnot ja palvelut ovat asiakkaillemme hyödyllisimpiä. Analytiikka- ja markkinointikumppaniemme käyttämistä tunnisteista voi kieltäytyä ottamalla käyttöön selaimen Do Not Track -toiminnon ja asettamalla selain hylkäämään kolmannen osapuolen evästeet.

Voit hallita ja poistaa itse evästeitä käyttämälläsi selaimella.

Tämän tietosuojaselosteen muuttaminen

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten takia, pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Yhteystiedot tietosuojaan liittyen

Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla: toimisto@sgky.fi